Pingstdagens hänryckning

2016-05-15 17.53.19

Pingsten har tidigare räknats som en av våra stora högtider. I min barndoms Göteborg slog mandelblommorna på backen nedanför Annedalskyrkan ut just denna dag. Inne i kyrkan borde prästerna om möjligt ta på sig en röd skrud. Dagens texter upplevde jag som barn mycket dramatiska och skrämmande. Solen skulle sluta att skina och månen skulle färgas röd av blod. Denna dag ville jag vara utomhus och slippa uppleva att Gud skulle sluka solen för att inte folket gick i kyrkan lika flitigt som på biskop Tegnérs tid i Växjö.

Igår var Nätkompis hemma hos mig och vi åt en enkel middag tillsammans. Hon började fråga mig om varför jag växlar mellan min konfirmationsbibel, som stadfästes år 1917, och Bibel 2000 i det jag skriver. Jag kan inte klassisk grekiska och kan inte bedöma översättningens kvalité. Skillnaden mellan de både översättningarna märks i ordvalet och framför allt i tolkningen av all lyrik, som finns insprängd i Bibeln.

Den Bibel, som stadfästes år 1917, hade till stor del utformats av Esaias Tegnér den yngre. Han var barnbarn till den store skalden Esaias Tegnér och professor i klassisk grekiska vid universitetet i Lund. På den tiden hörde det till att alla studenter, oberoende vad de studerade, utan att staka sig utantill skulle kunna recitera den berömde skaldens dikter. Detta påverkade texten i den nya översättningen. Språket i den nya och efterlängtade Bibeln verkade snart gammalmodigt och tråkigt. Detta gällde speciellt för alla, som hellre sökte sig till missionshusen än till kyrkorna. Flera framgångsrika predikanter gjorde sitt bästa att förenkla Bibelns språk, så att alla skulle förstå vad som menades.

En text, som har förändrats obetydligt under århundradens lopp, är det andra kapitlet i Apostlagärningarna. Här hittar man den dramatiska skildringen av när lärjungarna var med om hur de vid en gudstjänst såg hur eldslågor skapades runt deltagarna. De var inte brännande, de spred enbart ett himmelskt ljus. Samtidigt började lärjungarna prata på ett helt annat sätt och detta förmedlades av en osynlig kraft till alla deltagare. Folk förstod varandra, trots att de talade olika språk. Det uppstod en gemenskap i gruppen och många bytte religion och började hylla Jesus som sin frälsare. De sålde allt de ägde och flyttade samman i ett kollektiv. Hit kom fattiga och rika, unga och gamla och alla delade det lilla som fanns att äta. Några väntade kanske på att uppleva de yttersta tiderna med en svart sol och en röd måne. Den nya församlingens medlemmar upplevde ofta en gemensam religiös extas och under andaktsstunderna var det vanligt med tungomålstalande.

Under mina barndomsår var de allra flesta, som var verksamma i den svenska kyrkan, helt oförstående för tungomålstalande. Det var varken tal eller musik, det var bara störande oljud och obehagligt buller. Lärjungarna hade druckit för mycket nytappat vin och blivit berusande. Dessutom kunde man aldrig veta om de inte fått i sig den typ av berberis, som innehäller naturligt LSD. Detta innebar att många präster föraktade pingströrelsen, som med sin dynamiska musik hade förmågan att dra till sig ungdomar . Här blev man frälst och plågades inte längre av arvssynden. Alla kunde under mötet resa sig upp ur bänken och börja jubla över att de hade mött Gud och Jesus. Det fanns en helt annan församlingsgemenskap och trosvisshet än i de stora och ödsliga kyrkorna.

Det fanns präster, som i sin predikan gjorde en kringgående rörelse runt texterna i Apostlagärningarnas andra kapitel. De valde att hylla skalden Esaias Tegnér och berätta om hur han skildrade kristendomen i sin diktning.

Idag är dikten Nattvardsbarnen skriven på hexameter obekant för de flesta i vårt land. Esaias Tegnér skrev den år 1822 som en hyllning till en äldre god vän i Värmland. Dikten skildrar en pingst och att ungdomarna skall konfirmeras och vara med om sin första nattvardsgång.

”Pingst, hänryckningens tid var inne. Den lantliga kyrkan
stod vitmenad i morgonens sken på spiran av tornet
prydd med tupp av metall vårsolens vänliga lågor
glänste som tungor av eld, dem apostlarna skådat fordom”

Dikten fortätter genom att beskriva hur de unga konfirmanderna allvarligt stiger fram till altaret för att ta mot Guds heliga gåvor. Då händer något oväntat och märkligt. Prästen befinner sig plötsligt i en helt annan värld.

Den gamle prästen la märke till ungdomarnas glädje och livsmod. Då insåg han att han var gammal och glömde bort det han hade tänkt säga. Nu började han berätta om sin egen ålder och hur dålig han kände sig. Något kunde hända den kommande veckan. Gud skall kalla hem honom och nästa söndag står det en helt annan präst framför altaret. Pingstdagen skulle inte enbart vara en ungdomens dag utan också en dag, när alla borde minnas att livets fladdrande ljuslåga kan slockna av minsta vindpust.

Den tre dagar långa pingsthelgen kunde på 1930-talet upplevas som krävande. Då borde vårens lyckorus krypa in i allas sinnen. För många blev det tvärt om. Ensamheten och utsattheten kändes tyngande. Kyrkans förkunnelse om eld och en röd måne gav ingen tröst. Jag har ett minne av att en av mina gamla och ensamma fastrar kom hem till oss och vid middagsbordet deklamerade en dikt, som Esaias Tegnér skrev år 1826

”Mitt landskap, nyss så glatt, låg mörkt och ödsligt
var lund blev gul, var blomsterstängel brast.
All livskraft dog i mitt förfrusna sinne
allt mod, all glädje vissnade därinne.”
Ur Mjältsjukan

Denna pingstmiddag ville jag rymma hemifrån. Jag ville ut och plocka kråkvicker och andra vilda blommor, jag ville ut till ett gladare liv utan biskop Tegnérs dystra sjukdom och skröpliga fastrar. Då upplevde jag Bibeln som en förskräcklig bok. Det är först de sista åren som jag har upptäckt att min gamla konfirmationsbibel kan förmedla vårens livsglädje.

”Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot!
Min själ längtar och trängtar efter dina boningar.
Min kropp och själ jubla mot levande Gud.
Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig
där hon kan lägga sina ungar.
Saliga är de som får bo i ditt hus
De lova dig beständigt.”
Psalm 84 i 1917 års bibelöversättning

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En tanke på “Pingstdagens hänryckning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s