Lovisa Ulrika af Sövdeborg

Våren vid tvärbanan Liljeholmen bjuder på oväntade upplevelser. Vid kanten av gångvägen blommar pingstliljor. De berättare en lång historia om det tappra folket som i slutet av 1800-talet i slumområdet Årstadal. De gjorde sitt yttersta att förgylla det trista livet med blommor. Det var landshövding Erik Josias Sparre af Söfdeborg, som, hade uppfört området. Efter hans död år 1886 ärvde dottern egendomen Årsta i Brännkyrka socken och blev ansvarig för Årstadal.

Idag tänker vi inte på att Liljeholmens centrum ligger i en dalgång, som åt öster sluttar ner mot Årstaviken och åt väster mot sjön Trekanten. Vid sekelskiftet 1900 var området känt för sina slarvigt byggda träkåkar och för att här saknades dricksvatten och ett fungerande avloppsnät. Grisar sprang runt på gatorna mellan husen och ingen brydde sig om att ta hand om soporna.  

I Liljeholmens historia glider det fram kvinnor med märkliga och ibland tragiska livsöden. Dit hör Lovisa Ulrika Sparre, som var dotter till ägaren av Årsta. Hon var född år 1852 och i sin ungdom bodde hon i Vänersborg. Fadern, Erik Josias Sparre, var landshövding i Älvsborgs län.

Fadern har skildrats som den ständigt frånvarande landshövdingen. Detta berodde inte på lättja utan på hans mycket stora intresse för järnvägar. En järnväg kunde göra landsbygden rik och när det gällde Dalsland kunde välståndet öka tack vare att det snabbt gick att frakta havre från landsbygden till Göteborg. Här köptes den upp av engelska köpmän för att sedan användas som hästfoder i London.

Erik Josias Sparre ansåg att staten inte skulle ansvara för andra järnvägar än de beslutade stambanorna. De övriga skulle privata företag äga. För att kunna förverkliga järnvägen genom Dalsland måste han skaffa fram kapital. Det gick att stycka av tomter till bostäder och på området vid nuvarande Liljeholmstorget lät han bygga hyreshus. Området kallades för Årstadal eller Föreningsdalen. Vatten kunde hämtas i sjön Trekanten och att bygga avloppsledningar var det inte tal om. Till några av husen fanns det små trädgårdsland och på vårarna syns fortfarande spår av detta i form av blommande pingstliljor.

Erik Josias Sparre var mycket konservativ och jag gissar att detta även gällde inom familjen. Mitt intryck är att dottern gjorde uppror genom att utan pappans samtycke inleda en sexuell relation. När hon sedan år 1880 blev med barn måsta pappan ge med sig och hon fick gifta sig. Den utvalde mannen var Louis de Geer af Leufsta, som var änkeman och 18 år äldre än Lovisa Ulrika. Louis de Geer knusslade inte när det gällde morgongåvan utan skänkte sin unga hustru en mindre jordegendom i Uppland. Enligt tidens lagstiftning blev kvinnorna omyndiga när de gifte sig och deras förmögenhet och egendom fördes över på maken. När det gällde Louis de Geer skrevs det i ett dokument att hustrun fick behålla Årsta som sin egendom. Sockenstämman i Brännkyrka var missbelåten med de sanitära förhållandena i Liljeholmen, men ledamöterna hade stor respekt för Louis de Geer och bråkade aldrig med honom.

Mitt intryck är att Lovisa Ulrika upplevde lycka och trygghet i äktenskapet med de Geer. Han var välutbildad och kunde konsten att sätta sig i respekt. Han avled år 1887 och nu måste Lovisa Ulrika ensam ansvara för förhållandena i Årstadal. Paratyfus var en vanlig sjukdom. Prästen konstaterade i kyrkobokföringen att det fanns många utomäktenskapliga barn i de fallfärdiga husen.

Åt 1887 avled Louis de Geer och hans änka blev myndig. Det var ingen lätt uppgift att ansvara för Årstadal. Lovisa Ulrika gifte år 1894 om sig med Fredrik Rappe, som var jurist med diplomatiska uppdrag. Nu var hon omyndig och hennes make övertog Årsta. Fredrik Rappe tjänstgjorde i Berlin, Paris och Sankt Petersburg. Hur mycket hustrun följde med honom utomlands framgår inte av det material jag har tillgång till.

Det vanliga var i slutet av 1800-talet att ambassadörerna skulle se uppdraget som diplomat som ett hedersuppdrag och därför inte fick någon lön för sitt arbete. Inkomsterna från egendomen Årsta räckte inte till och därför beslöt han sig för att vid Sjövik bygga enkla hus, som kunde hyras ut som sommarnöje till stockholmarna. Dricksvatten kunde hämtas i Årstaviken, avlopp saknades.

Ingenting blev som Fredrik Rappe hade hoppats. Till Sjövik flyttade de sämst betalda arbetarna inom järnvägen och arbetare från Södermalm. Ännu ett slumområde växte upp. Det var vintertid svårt att värma upp husen. Barn och kvinnor var ständigt ute och letade efter nedfallna grenar i skogen.

År 1906 köpte Stockholms stad Årsta. Staden växte och det mer mark för industrier och bostäder. Fredrik Rappes ekonomiska bekymmer var över. Utöver Årsta hade han genom sitt äktenskap fått hustruns aktier i ett par små skånska bruk.

År 1917 skildes Fredrik Rappe och Lovisa Ulrika. Fredrik Rappe flyttade till något av bruken i Skåne och Lovisa Ulrika drog sig tillbaka till morgongåvan hon fått av Louis de Geer.

Mitt intryck är att anledningen till skilsmässan berodde på oenighet när det gällde politiska frågor. Släkten de Geer var känd för liberalism och de ledande önskade satsa på ett starkt försvar. I den framväxande arbetarrörelsen fanns krav på nedrustning och att pengar skulle flyttas från försvaret till utbyggnad av skolsystemet. Den vita studentmössan fick inte längre vara ett klassmärke.

Fredrika Ulrika Sparre gifte aldrig om sig. Det gjorde däremot Fredrik Rappe. Den nya hustrun var dotter till en arbetare. Fredrik Rappe engagerade sig aldrig politiskt. Det är bara det nya äktenskapet som berättar någon om var han stod i politiken.

Litteratur

Kyrkbokföringen från Brännkyrka socken

Ingemar Johansson : Storstockholms bebyggelsehistoria ISBN 91-7844-088-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Baptister i Hägersten och Sätra varv

Idag är det få som känner till vad baptismen står för och att den kom på flera olika vägar till vårt land. En del kom från hårkullor, som hade vandrat till Ryssland och där lärt känna en väckelserörelse, som byggde på personlig avgörelse och bibelstudier.  När de kände att den kristna tron var en fast grund att stå på skedde ett vuxendop. Det brukade ske i en sjö eller i en å. Den andra gruppen baptister var sjömän, som kommit i kontakt med baptister under sina utlandsresor.

För en vecka sedan var jag i Sätra Varv och berättade vad jag då visste om området. Husen ligger i Sätra naturreservat och de äldsta husen är från 1870-talet. Idag disponeras husen av konstnärer och det var en av dessa som hade hittat mig på grund av mina bloggar. Konstnärerna hade varit energiska när det gällde att ta reda på vad som hände vid varvet på 1930-talet.

Jag fick veta vad de hade kommit fram till och detta har gett mig impulser att läsa vidare i kyrkobokföringen. Tack vare en flitig präst kom jag underfund med att en stor grupp av varvsverksarbetarna var baptister.

Jag kan på kvällarna se detglittrande korset på Betelkyrkans tak. När vi flyttade hit sommaren 1967 kom det ganska många besökare till söndagarnas gudstjänster. En söndag gick jag dit för att bekanta min med omgivningen. Jag har vuxit upp med statskyrkans fasta gudstjänster. Här kom jag in i en annan religiös värld än jag var van vid.  Den kändes både lockande och skrämmande. Något mer besök blev det inte.

De sista dagarna har jag funderat mycket på hur baptismen kom in i vårt område och till Sätra varv. Prästerna antecknade alltid vilka barn som inte var döpta och på så sätt går det att hitta baptisterna. Vid sekelskiftet 1900 fanns inte det villaområde jag nu bor i och delar av min tomt var en grund sjö. Vid rondellen utanför vårdcentralen i Axelsberg låg samlingssalen Lanposet, där baptisterna hade en söndagsskola. Jag har kommit fram till att ansvariga för denna verksamhet var tegelbruksarbetaren Axel Johnsson. Han tillhörde Norrmalms baptistförsamling, Denna verksamhet växte ut och i mitten av 1930-talet var församlingen så stor att de hade råd att bygga ett eget kapell.

Jag kom till Stockholm 1 januari 1967 Mina barn gick i teaterskola hos Tant inga  i Midsommargården vid Telefonplan. Vi var ett par föräldrar som väntade på våra barn och av dem fick jag höra vad som hände i området. Det märkligaste var baptisterna, som nu blivit pensionärer och äntligen insett att det inte var synd att klippa håret och permanenta sig. De brukade samlades till bibelläsning och bön hemma hos någon i gruppen. Några av dem hade arbetat på LM och skruvat ihop telefonväxlar och deltog i företagets möten för seniorer på Midsommargården   Jag träffade en av damerna och frågade henne om hon hade någon anknytning till Betelkyrkan. Det hade hon inte utan hade vuxit upp på landsbygden kring Sätra varv. I hennes föräldrahem var det en andaktsstund varje kväll. Barn, som satt stilla, kunde få ett par karameller att suga på innan det blev dags att krypa ner i sängen. Mer blev inte sagt.

Våren 2009 fick min strokedrabbade make David en tillfällig liten lägenhet på Kastanjens servicehus medan vårt hus renoverades för att passa en rullstolsburen man. Jag brukade följa med honom till det lilla biblioteket och samlingssalen, där det ibland var underhållning. Här löpte en korridor och på väggarna hängde ett par tavlor, som föreställde ett vuxendop vid Mälarhöjdsbadet. Jag fick av personalen veta att de hade tillhört en änka, som hade skänkt tavlorna till servicehuset. Nu hade hon gått bort och ingen kom ihåg vad hon hette. Jag upplevde att tavlan var unik och för ett par år sedan återvände jag till det ombyggda Kastanjen. Tavlan var nertagen och jag började efterlysa den. Efter flera telefonsamtal fick jag veta att den stod i ett förråd och behövde rengöras. Den flicka från MICasa jag pratade med hade ingen känsla för att tavlan var unik och vuxendop hade hon aldrig hört talas om.

Ibland får jag information om området från oväntat håll. För en vecka sedan var jag i Varvsarbetarhuset i Sätra varv och berättade vad jag visste om området. Här mötte jag en grupp konstnärer, som försökte ta reda på så mycket som möjligt om varvets och husens historia. Varvet gick i konkurs år 1936 och de anställda flyttade till Midsommarkransen.

Det går att hitta mycket i kyrkobokföringen. Omkring sekelskiftet 1900 anställdes sjömannen Carl Sandberg som timmerman på varvet. Han var född och uppvuxen i Oskarshamn, var gift och hade fyra barn. De tre yngsta var inte döpta. Kring denna familj växte det fram en liten grupp baptister. Jag gissar att dopförrättaren på tavlan är denne sjöman från Oskarshamn.

Jag har en önskan. Det är att tavlan plockas fram och jag betalar gärna rengöringen av den. Den borde få pryda någon av väggarna i Varvsarbetarhuset.

Fredrik Sebardt Sankt Sigfrids kyrkas förste präst

Alla, som far med bil över Essingeleden, kan skymta ett rött kyrktorn. Jag får ibland frågor om detta torn och hur kyrkan användes idag. Den tillhör numera inte Hägerstens församling utan ägs av Missionsstiftet. Här samlas motståndarna till kvinnliga präster. Det är inte problemfritt att fira gudstjänst i denna kyrka, eftersom det saknas vatten och avlopp. Den förste präst som tjänstgjorde här var Fredrik Sebardt. Han var på mer än ett sätt en främling i närområdet. Han var född år 1876 och hade innan han studerade till präst varit officer i ingenjörstrupperna och umgicks i kretsen runt kronprinsessan Victoria. Fredrik Sebart prästvigdes år 1903 och tjänstgjorde i församlingen fram till år 1911.

Jag har i flera år funderat över varför Fredrik Sebardt valde bort militärlivet för att bli präst. Ett tänkbart svar är att han fick impulser till detta från kronprinsessan Victoria. Fredrik Sebardts far var hovapotekare i Mörbylånga på Öland och levererade sommartid all medicin till den kungliga familjen i deras sommarhem Solliden. Kronprinsessan Victoria ansåg att det var hennes plikt att vara en god husmor. Det gällde inte enbart att se till att det inte fick förekomma något snusk i köket utan också att personalen fick föda för själen. Detta innebar att personal och gäster varje söndag måste få lyssna på en predikan. Den stora salen möblerades om så att den påminde om en kyrka och ett litet bord pryddes med ett kors och tända ljus. Besökande stadsråd fick sitta längst fram och drängarna längst bak. Familjerna uppmanades att ta med sig sina barn. Det var i denna miljö som hovapotekarens son upplevde det kristna budskapet.    

Fredrik Sebardt delade biskop Gottfrid Billings teologiska tankar om hur Gud hade skapat samhället. Detta innebar att alla föddes in i en viss samhällsklass och i denna skulle man stanna kvar livet ut. Här gällde det att visa sin kristna tro och inte sträva att genom till exempel äktenskap eller studier flytta till en annan samhällsklass.  Här stödde han sig på Galatierbrevet kapitel 3.

Fredrik Sebardt kom till Sankt Sigfrids kyrka i en tid som sjöd av social oro. Bostäderna var dåliga och saknade rinnande vatten. Paratyfus var en vanlig dödsorsak. Inte långt ifrån kyrkan låg Liljeholmens Folkets hus där Hinke Bergegren ofta talade. Han var oerhört kritisk mot kristendomen. Det socialistiska slagordet hämtat från nationalekonomen Knut Wicksells tal i Folkets hus vid Centralstationen ekade i området. ”Ner med korset, tronen. svärdet och penningpungen”. Knut Wicksell var då professor i Lund och han dömdes för smädelse och dömdes till ett två månaders långt fängelsestraff, som han avtjänade i Ystad.

Strax nedanför kyrkan vid stranden av sjön Trekanten låg ett fåtal sommarstugor som gick att hyra. Vi vet en hel del om hyresgästerna tack vare att en sommar före storstrejken hyrde bankiren Olof Aschberg en av dessa. Några tankar på att gå till kyrkan hade inte sommargästerna. På andra sidan sjön låg Folkets hus och dit gick också sommargästerna. Det blev tungt att vara präst i denna del av Brännkyrka församling och mitt intryck är att Fredrik Sebardt flera gånger funderade på att sluta som präst. Hur mycket kontakt han hade med kronprinsessan och efter år 1907 hade med drottning Victoria vet vi inte.

Jag har i flera år funderat över vad Fredrik Sebardt tänkte när han tittade upp mot det målade glasfönstret, som fungerade som altartavla. Det föreställer kur lammet står på en tron och från denna rinner det ur fyra floder, som är en symbol för de fyra evangelierna- Mitt intryck är att Fredrik Sebardt helst sökte sig till evangelium enligt Johannes. Det inleds med de fascinerande orden ”I begynnelsen fanns Ordet, och ordet det var Gud”- Det var med ordet han skulle få sin del av Brännkyrka församling att inse att kyrkan behövdes.

Jag vet inte om Fredrik Sebart upplevde att han misslyckades. Både han och hans hustru gjorde sitt yttersta att skapa en levande församling med ungdomsverksamhet. Någon större framgång hade de inte. ÅR 1911 fick Fredrik Sebart en tjänst i Jakobs församling, men hans verksamhet syns inte i församlingens handlingar. Då hade Gustav V blivit kung och hans hustru drottning Victoria upplevde sig som en landsmoder. Hennes specialintresse var örlogsflottan. Nu borde det finnas en handledning för hur korum och gudstjänster skulle äga rum på flottans fartyg. En sådan saknades och hon tog kontakt med biskop Gottfrid Billingen, som sedan gav Fredrik Sebardt i uppdrag att sammanställa en sådan handledning.

Jag vet inte hur folket i Jakobs församling uppskattade Fredrik Sebardt. Den allmänna och lika rösträtten var inte genomförd. Socialister och liberaler fanns överallt och Hjalmar Branting hade år 1897 kommit in i riksdagen. Det fanns en stor grupp både män och kvinnor, som önskade att vårt land skulle bli republik. Att då vara nära vän med drottning Victoria var en nackdel.

År 1913 ingrep drottningen. Tjänsten som legationspräst i Berlin hade blivit ledig och Fredrik Sebardt fick den. Han stannade kvar på denna tjänst till år 1928 när han efterträddes av Birger Forell.

Drottning Victoria kom flera gånger på besök i den svenska kyrkan i Berlin och hon engagerade sig i prästens arbete.

Vinterviken och Stora Bullret

Vinterviken har en spännande historia där flera idag bortglömda personer har arbetat eller utövat inflytande på verksamheten i området. En av dessa är Stora Bullret, som bara Ulla Lindström vågade såga emot

Idag funderar vi sällan på ven som är överbefälhavare och från vilket vapenslag han kommer. Det var annorlunda under det kalla kriget när denne man hade stort inflytande. Han hette Nils Swedlund och var general inom armén. Han kallades allmänt för Stora Bullret på grund av att han kunde konsten att skrika ut sina kommandorop över mer eller mindre ovilliga rekryter på en kaserngård. Det bullrade också kring honom i politiken. Han var överbefälhavare mellan åren 1951 och 1961. Det var en general som visste vad som krävdes av ett starkt försvar. Sverige var ett litet neutralt land klämt mellan Ryssland och Nato. För att sätta oss i respekt hos stormakterna borde vi skaffa atomvapen. Uran fanns i alunskiffer i Närkes Kvarntorp och för att utvinna detta gällde det att hitta en lämplig lokal. Den skulle ligga avskilt och samtidigt nära bostäder. Valet föll på Nitro-Nobels tomma svavelsyrefabrik i Vinterviken. När framställningen av uranet var klar skickades det till en annan anläggning för att omvandlas till en atombomb.  Allt fungerade perfekt och hösten 1954 sprängdes den första atombomben i skogarna i Bergslagen. Två år senare utfördes flera lyckade försök med atombomber i Norrlands inland. Vårt land hade klivit in i atomåldern. I denna tidsepok spelade Vinterviken en stor roll-

Vi vet idag inte om Stora Bullret någon gång for till Vinterviken för att titta på anläggningen. I Vinterviken saknades kommunalt vatten och ett fungerande avlopp. I området inne i Nitro-Nobels verkstadsområde fanns en vattentank och ett par bajamajor.

Stora Bullret hade många diskussioner med försvarsminister Sven Andersson. Om vårt land skulle bli en kärnvapennation måste det finnas ett riksdagsbeslut om detta. Det starkaste motståndet fanns i det socialdemokratiska kvinnoförbundet där Ulla Lindström var tongivande. Sven Andersson insåg att det i längden inte skulle gå att få fram billig energi om man inte hade tillgång till kärnkraft. Det gick att komma fram till en kompromiss.  I augusti 1947 bildades det halvstatliga bolaget AB Atomenergi med uppgift att forska om hur kärnkraft kunde utnyttjas både för civila och militära ändamål. Stora bullret kände sig mycket nöjd över beslutet och verksamheten i Vinterviken kunde fortsätta. 

Fram till hösten 1961 bröts 200 ton skiffer i Närkes Kvarntorp för att forslas till Vinterviken. Materialet kom med båt och togs in genom den stora porten på den södra sidan. Utrustning av olika slag placerades i de olika våningsplanen och längst ner mot öster inreddes ett kontor med grå skinnmöbler. När verksamheten upphörde flyttades de maskiner, som fortfarande gav ifrån sig radioaktiv strålning till ett bergrum i Värmdö. Personalen tog med sig sina pärmar men möblerna fick stå kvar.

Intresset för en svensk atombomb tog slut i september 1961 när Stora Bullret gick i pension- Han efterträddes av Thorsten Rapp som kom från flygvapnet.  Försvarsministern drog en lättnadens suck. Nu skulle grälen med Ulla Lindström äntligen ta slut. För Vinterviken innebar detta att svavelsyrefabriken fick stå tom och att ingen funderade på att starta någon verksamhet där.

År 1974 köpte Stockholms stad Vinterviken utan att egentligen veta hur området skulle användas. Svavelsyrafabriken lämnades öde och för att förhindra att utomstående tog sig in sattes ett högt järnstaket upp runt byggnaden. Detta förhindrade inte uteliggarna. De tog med sig en stor plåtsax och klippte sönder gallret. En sommar flyttade de ut skinnmöblerna och byggde upp en mysig uteplats, som snart blev förstörd av regnet. I början av 1990-talet riskerade byggnaden att falla samman

Min make David och jag var ibland ganska äventyrliga. Midsommar 1993 såg vi att det gick att komma in i svavelsyrafabriken. Jag hade tagit min kamera med mig och i den ljusa sommarnatten kunde utan problem undersöka hela byggnaden och fotografera inredningen. Detta blev ett äventyr i ett stort och spöklikt hus med stank av spyor och doft av cannabis.

Högst upp innanför ett sönderslaget fönster hade uteliggarna byggt upp en lägerplats med trasiga filtar och smutsiga kuddar.  De var konstnärliga och hade prytt väggen med målningar. Texten upplyste alla besökare att platsen var farlig.

Diskussionerna on svavelsyrafabrikens kommande öde blev högljudda. Huset måste renoveras som en hyllning till arbetarna och längst ur på Rävudden borde det finnas en liten folkpark med en utedansbana. Flera kemister ansåg att huset skulle rivas som riskavfall. Detta berodde på att svavlet, som kom från Italien, var förorenat med kvicksilver och att det porösa teglet hade absorberat gaser, som innehöll kvicksilver. I denna byggnad borde det inte få förekomma någon som helst verksamhet.

Ingen tog kemisternas varningsord på allvar. Svavelsyrafabriken blev ett skulpturmuseum med restaurang. Området fick tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Bajamajornas rid var över.  Detta hände under de år när David och jag hade ett litet företag, som sysslade bland annat med att utreda kemiska föroreningar i byggnader. Efter det att personalen blivit sjuk av okänd anledning kopplades vi in. Teglet i väggarna gav fortfarande ifrån sig obehagliga och luktfria gaser. Det enda stället som hade vädrats ordentligt var restaurangen i nedervåningen. Här var det ofarligt att vistas.

Det kom inga besökare till skulpturmuseum och idag har restaurangen övertagit hela huset. Det är ordentligt vädrat och det innebär inga risker att gå på kalas i övervåningen.

Det har skett många mätningar av radioaktiv strålning i och kring svavelsyrefabriken. Innan skulpturmuseum flyttade in konstaterades förhöjd strålning vid den stora porten. Den nedsmutsade jorden forslades bort och marken fick ett lager av gatstenar.

Atomsoporna från Vinterviken forslades bort till ett bergrum på Värmdö. Hit kom också soporna från Ågesta och reaktorn på KTH. I mitten av 1980-talet var lagret fyllt. Något måste göras. Allt stoppades i tunnor, som göts in i betong. En sommardag år 1987 sänktes dessa i djupet i vid Landsort.

Denna sommar har marken vid stranden i Vinterviken sanerats. Att läsa listan över alla föroreningar som hittats är att ta del av områdets historia. Här upptäcktes bland annat arsenik, som under 1800-talet användes i konstnärsfärger.  I området fanns då Genteles färgfabrik, som så gott som enbart sysslade med konstnärsfärger. Några spår av uran har inte hittats.

Litteratur

Wilhelm Agrell: Svenska förintelsevapen ISBN 91-89442-49-0

Ny Teknik  1987:7

Fågelparken i Örnsberg

I mitt närområde ingår också Örnsberg. Här ligger en fantasieggande lekplats där rutschbanor liknar fåglar. Namnet är inte så underligt eftersom kvarteren i området har fågelnamn. Det är få som går rakt igenom lekparken för att komma till ett snår av syrenen. Här uppe med utsikt över Mälaren finns en gammal husgrund. Jag vet inte hur gammal den är och inte heller vilka som har bott här. Frågorna blir många När planterades syrenerna och av vem? Varje sommar glittrar deras vita blommor.

Vita syrener hör inte hemma i den nordiska floran utan har sitt ursprung i det östra medelhavsområdet. Vem som planterade in den första syrenen i vårt land vet vi inte. Min gissning är att någon trädgårdsälskande godsägare tog med sig några plantor under krigsåren i Polen. Växten tål kalla vintrar och klarar av att beskäras. Det stora problemet med vita syrener år att de bildar rotskott och plötsligt kan trädgårdsägaren få en hel snårskog av syrener i sin trädgård. Detta har jag ut för. En granne planterade på 1950-talet en syren som gränsväxt och nu har den invaderat min trädgård.

De vita syrenerna blev hantverkarnas växt. Dess grenar kan man klippa av och göra små pinnar av. Efter torkning blev dessa ett bra virke för tillverkning av krattor. De tål nötning mycket bra. Min gissning är att det bodde en hantverkare i det sedan länge rivna huset.

Jag har börjar leta i husförhörslängderna efter Örnsberg och den första anteckningen år från år 1772.  Det fanns då två fastigheter i Ornsberg och den ena är väldokumenterad. Det är torpet Örnsberg vid stranden av Mälaren. Den andra är tydligheten den husgrund jag har hittat vid Fågelparken.  År 1772 bodde arbetare Karl med hustru och sex minderåriga barn I Örnsberg. Det bör ha varit denna familj som bodde vid nuvarande Fågelparken. I det dokumenterade torpet bodde en änkeman. som var 49 år gammal och han hade inga svårigheter att läsa en obekant text och kunde redogöra för innehållet i katekesen. En enda gång på 1770-talet for han till Brännkyrka kyrka för att skrifta sig.

Arbetare Karl skulle jag vilja veta mer om. Hela hans familj med undantag för de minsta barnen kunde läsa och med svårigheter redogöra för katekesen. Ingen i familjen besökte Brännkyrka kyrka och de fåordiga anteckningarna om Karl får mig att fundera om han snappat upp någon av upplysningstidens skrifter och blivit tvivlare. Mer än så går det inte att få fram om Karl. Vem var Karl? Säkert någon helt annan än dem han utgav sig för att vara. År 1776 flyttade han till Jakobsberg. Vilket Jakobsberg som menas framgår inte av husförhörslängden.

Huset på berget låg ödsligt och hit flyttade några år senare en slaktare och sedan bodde det slaktare i huset fram till år 1895. När jag läste detta fick jag förklaringen till växtligheten nedanför berget. Här breder en otuktad vildmark ut sig med nyponbuskar och slån. Marken är bördig och detta beror säkert på att slaktavfallet vräktes ner från berget. Det genomgående för slakterna var att alla över åtta år kunde läsa och stakade sig när det gällde katekesen. De besökte mycket sällan Brännkyrka kyrka för att skrifta sig.

Torpet vid stranden är väl dokumenterat av Stadsmuseum. Det brann ner på 1920-talet och har aldrig byggts upp igen. När det lilla huset bland syrenerna försvann vet jag inte och det är dåligt dokumenterat.

Jag minns barndomens träkrattor. De fanns i olika modeller med små taggar för gräs och grövre taggar för grusgångar. Grova taggar var bra när det gällde grusgångar. Det hörde till att prästgårdarna på landet skulle ha en grusgång. Någon i familjen skulle ungefär halv sex på lördagseftermiddagen kratta gången från grinden fram till huset.  Efter detta fick ingen gå på gången förrän det på söndagen var dags att ge sig av till högmässan. Denna regel kom också att gälla för sommarstugorna. Jag är prästbarn och hade tur. Mina föräldrar hade inte råd att köpa grus och gruskrattan användes aldrig. När stugan såldes sågades krattan sönder och hamnade i kökets vedspis.

Idag köper vi trädgårdsredskap på nätet och de är av metall eller plast. När de går sönder hamnar det i en behållare för ej brännbart avfall. Varför tillverkar ingen idag ekologiska krattor och städer samtidigt upp i syrenernas snårskog?

Örnsberg har växt sedan husförhörens tid. Bostadshusen nedanför berget mot Hägerstensvägen är nybyggda och här bor flera barnfamiljer. På en söndag brukar det vara drygt 15 lekande barn runt de stora träfåglarna. Jag har pratat med några barn om syrenerna. Utom när de blommar ger de ett skrämmande intryck av en obehaglig djungel. Hit går inga barn för att leka.

Berget med tre tunnlar

Det är få som tänker på att vårt område fram till år 1913 inte tillhörde Stockholms stad utan var en landsbygdskommun, som styrdes av en sockenstämma. När det gällde järnvägsbyggandet genom socknen hade de styrande inga möjligheter att komma med kritiska invändningar. Alla beslut togs av riksdagen. Detta gällde också när tunnlarna skulle sprängas fram genom Nyboda.

Många här i Hägersten känner dåligt till de tre tunnlarna i närheten av Liljeholmskajen. Den yngsta av dessa sprängdes fram av Glassbolaget efter det andra världskriget och de två andra i samband med att järnvägen byggdes. Denna äldsta tunnel är idag igenmurad.

I riksdagens fyra stånd pågick i början av 1850-talet intensiva debatter om vårt land behövde stambanor. Dessa skulle ägas av staten och utgå från Stockholm. Det saknades pengar till detta företag och därför måste staten låna pengar från utlandet. Motståndare till detta var Lars Johan Hierta, som ansåg att man inte borde föra över skulder till kommande generationer. Efter flera voteringar kunde en enad riksdag fatta beslut att låna pengar utomlands. Den första stora utgiften blev att köpa den mark som behövdes för järnvägen. När allt detta var klart kunde bygget starta. Till ledare utsåg Oscar I Nils Ericson. Han fick många problem att lösa.

Ett av dessa stora problem var att spränga en tunnel genom Nybodaberget.  Detta blev landets första stora bergssprängning och för att utföra det riskabla arbetet användes fångarna på Långholmen. Arbetsledningen satte upp telegrafstolpar för att kunna meddela varandra när en sprängning på andra sidan av berget snart skulle ske. Snart upptäckte de att några fångar kunde telegrafera. Arbetet var tungt och fångarna smet ofta undan för att ta en vilopaus. Så snart en arbetsledare närmade sig telegraferade de till andra fångar. Så småningom blev arbetet klart och tunneln kunde invigas 1859. I denna fick det plats för endast ett spår.

I början av 1900-talet insåg de ledande för Statens Järnvägar att det behövdes två spår och år 1910 var den andra tunneln, öster om den första, färdigbyggd 

och användes för persontrafik Den äldsta tunneln blev ett industrispår och sex dagar i veckan rullade här Silverpilen, som var lastad med sopor.

Infarten till den tredje tunneln byggdes efter det andra världskriget som förvaring av glass och utanför tunneln låg fabriken och kontoret.

Att gå på spaning efter dessa tunnlar är spännande. Tunnel nummer tre går genom Glassbolagets lager och här rullar Tvärbanan.

Den äldsta tunneln är igenmurad och ger ett kusligt intryck av de utslagnas Stockholm. Här har det vuxit upp en liten tältstad för uteliggare och de har genom att använda skräp byggt en mur. Innanför den finns en cykelparkering, en gammaldags latringrop och en klotgrill. Här är allt så välstädat att det får mig att tänka på ett energiskt städföretag.

Tunnel nummer två är stängd med en järnport. Det är ett industrispår, som idag slutar vid Cementa. Tidigare löpte spåret fram till Beckers färgfabrik i Gröndal. 

Visst har jag åsikter om detta. Här finns ett kulturarv på väg att försvinna. Ingen hyllar idag de fångar som knackade bort stenen i den första tunneln och hit går inga kulturvandringar. De två äldsta är över hundra år gamla och här borde den nuvarande lagstiftningen gälla.

Litteratur

Hans Björkman och Gert Ekström : Stockholms järnvägar del 1 ISBN 978-918685327

Ami Lönnroth och Per Eric Mattsson: Tidningskungen – Lars Johan Hierta – Den förste moderne svensken ISBN 91-46-16938-5

CORONA

Jag har en vacker blomma på köksbordet. Den fick jag i födelsedagspresent av Kvarterskyrkan på Kajen.

Den 16 februari i år fyllde jag 90 år och detta skulle firas på Jakobsbergs gård i Bredäng. Ett cateringföretag skulle komma med maten och min son Mats lovade att komma hem från Rom och hjälpa mig med att flytta bord och vara värd på kalaset. Fyra dagar före den stora festen vaknade jag av att jag hade ont i hela kroppen och kände mig yr. Febertermometern kom fram och den visade på över 39 grader. Nu la jag mig ner på golvet och krälade fram till datorn. Med möda lyckades jag boka av kalaset. Fina dotter Ylva kom och hade sällskap med en jourläkare. Han konstaterade att jag hade fått influensa. vilket berodde på att jag vaccinerat mig en vecka tidigare och att jag nu drabbats av flunsa genom smitta och dels på grund av vaccinet. Jag behövde inte vara orolig. Sjukdomen skulle ge med sig efter ett par dagar. Så blev det inte. Den höga febern plågade mig i två veckor.

Det blev en jobbig tid. Benen vek sig när jag skulle gå på toaletten och jag fick hjälp att flytta mina stavar från hallen till sängen. Med hjälp av dessa kunde jag ta mig runt bostaden och sätta på morgonkaffet. Biståndsbedömaren kopplades in och jag fick besök av en arbetsterapeut och beslutet blev att jag skulle få hjälp med duschen en gång i veckan och hjälp att handla varje tisdag.

Ingen tänkte på att jag kunde ha fått corona. Hatti från hemtjänsten klarade av att ta hand i ett par veckor. Sedan blev hon sjuk och varje vecka kom nytt folk. Problemet var inköpslistan. Helt plötsligt fylldes mitt kylskåp och min frys med extraerbjudande av olika slag. På inköpslistan stod en liten bit falukorv och i matpåsen låg två stora korvar med inköpspris 20 kronor.

Jag ville bli bra. En önskedröm har i många år varit att få uppleva hur naturen kring kärnkraftverket i Tjernobyl har återhämtat sig. Redan före jul anmälde jag mig till en gruppresa till denna plats. Resan skulle bli av först i september.

I början av april började jag träna för resan Jag räknade med att vi skulle traska fem kilometer utan möjlighet att sätta oss. Detta måste jag klara. Första övningen blev att gå fram och tillbaka till brevlådan.

Det gick bättre för varje dag och i början av maj gick jag via Vinterviken till Liljeholmen. Hem kom jag med trötta ben i en nästan tom tunnelbanevagn. Nu visste jag, Tjernobyls ruiner skulle bli en upplevelse. Så blev det inte, resan ställdes in på grund av corona.

Nu har jag testat mig och provsvaret blev att jag har antikroppar mot corona. Jag får ibland frågan om jag är den enda nittioåringen som har överlevt corona utan sviter. Jag vet inte. Att jag överlevde utan sjukhusvård kan kanske bero på att jag har i ungefär tio år gått på styrketräning ett par gånger i veckan. I nästa vecka blir det svalare och då skall jag gå tillbaka till mitt gym.

Jag har denna sommar hållit mig i form med trädgårdsarbete- Jag har odlat potatis och jordgubbar. Att tukta gräsmattan med hjälp av en trimmer har fått ersätta gymmets skivstänger.

Karl XV enligt Cecilia Bååth-Holmberg

För flera år sedan hittade jag på loppis en biografi om Karl XV, som var född år 1826 och avled i Malmö år 1872.  Boken kom ut år 1891 och fick ett ljumt mottagande i pressen. Det var en kvinna utan koppling till den akademiska världen som skrivit boken. Hon hette Cecilia Bååth-Holmberg och var lärare vid en folkhögskola och var med om att skapa folkhögskolor anpassade för kvinnliga elever.  Flickorna måste lära sig hur männen tänkte och därför skrev hon biografier om män. En i raden blev Karl XV. Bilden på kungen är hämtad ur denna bok

I boken skildras en ensam kung, som upplevde att han aldrig fick gehör för sina åsikter. Kungens föddes när nationalismen efter Napoleons krigståg genom Europa blossade upp och han var regent under skandinavismens glansdagar. Sverige, Norge och Danmark borde uppträda som en enhet och skydda varandra.  De politiska konsekvenserna av detta prövades år 1864 när Preussen överföll Danmark. I samband med detta blev kungen osams med regeringen. Han önskade att Sverige skulle skicka trupper till Danmark och aktivt bekämpa Preussen. Statsminister Gerhard de Geer höll inte med kungen. Trupperna hade de sista åren inte fått träning i krigsföring, och det saknades pengar för inköp av nya vapen. Dessutom var detta utrikespolitiskt farligt. Ryssland skulle med all sannolikhet se detta som en anledning att anfalla Sverige. Karl XV hade svårt att förstå dessa argument. Han var inte intresserad av ekonomi utan ansåg att regeringen motarbetade honom. Kriget blev en katastrof för Danmark.

 Det stod också mycket om Kark XV i tidningarna, skvallerartiklar och om hans utsvävande liv tillsammans med Egyptens ambassadör armeniern Ohan Demirgian, som brukade kallas för Habib Bey. Habib Bey lärde känna kungafamiljen när prins August gjorde en bildningsresa till Egypten och följde med prinsen till vårt land. I samband med detta fick Karl XV två vita fullblodshästar i present. Habib Bey utsågs till hovstallmästare på Ulriksdals slott och blev Karl XV´s gunstling.  Hanib Bey blev svensk medborgare och kurtiserade på ett opassande sätt med hovdamerna. i boken finns det ett långt kapitel om denne märklige man.

Kungligheter på 1800-talet gifte sig inte av kärlek. Det gällde att bygga upp allianser mellan de olika länderna i Europa. Kusiner bör inte skicka in trupper i varandras länder. Oscar I gifte bort två av sina söner enligt denna princip. Sonen Karls hustru Lovisa kom från Nederländerna och var på mödernet släkt med kungafamiljen i den kommande stormakten Preussen. Politiskt sett var det ett lyckat äktenskap men på det personliga planet blev det en katastrof för drottningen. Paret gifte sig i början av år 1850 och innan året var slut hade drottningen fött dottern Louise och året därpå kom sonen Karl Oscar. Sonen avled efter ett par år och samlivet mellan makarna upphörde. Drottningen avled i mars 1871 i Stockholm. När detta hände var Karl XV i Aachen för att vårda sin hälsa. Hans sällskap under resan var Habib Bey, som aldrig uppfattade hur sjuk kungen var. Han försökte förgäves intala kungen att ett nytt äktenskap skulle göra honom frisk och stark igen. Alltså började han leta reda på en lämplig brud.

Det första förslaget var prinsessan Thyra av Danmark.  Detta visade sig genast vara omöjligt. Prinsessan var oanträffbar och sladdret om att hon var med barn med en dansk greve gjorde det omöjligt att fortsätta förhandlingarna med det danska kungahuset.

Habib Bey ansåg att det bästa vore om kungen kunde hitta en förmögen adelsflicka. Efter ihärdigt letande hittade han den polska grevinnan Maria Krasinska, som var villig att gifta sig med den sjuklige kungen. Utrikesminister  Baltzar von Platen blev mycket betänksam. Polen som stat fanns inte längre utan hade delats mellan Ryssland, Preussen och Österrike. Uppror förekom ofta och anstiftarna kunde dömas till döden. Under kungens tidigare regeringstid hade flyktingar hade kommit till vårt land för att söka skydd.  Då drev kungen igenom en asyllag, som innebar att dessa flyktingar kunde söka och få beviljat politisk asyl i vårt land.

Karl XV var svårt sjuk och hade inga planer på att gifta om sig. Habib Bey hade skickat brev om det kommande äktenskapet till vänner i Sverige och till det spanska kungahuset. Med hjälp av påven kunde den polska grevinnan få en förfalskad släkttavla, som pekade på att hon var en spansk prinsessa. Paret skulle sedan träffas på ett gods i Alperna. Ingenting av detta hände. Karl XV visste att han snart skulle avlida och ville hem så snart som möjligt Han avled i Malmö den 18 september 1972.

Regeringen drog en lättnadens suck när äntligen äventyret med Habib Bey var över. Han kallades till regeringen för ett möte. Efter detta skickades han under sträng bevakning till en läkare, som förklarade att Habib By var obotligt sinnessjuk. Några år senare avled han på ett dårhus.

Karl XV och August Strindberg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Att läsa om August Strindberg har inneburit många överraskningar. Dit hör att det var Karl XV som uppmuntrade honom att skriva, men då bara som fritidssysselsättning.

August Strindberg var ofta kritisk mot vårt kungahus dock med ett undantag. Då gällde det Karl XV, som brukar skildras om en obeslutsam kung. Han var barnbarn till Karl XIV Johan och regerade mellan åren 1857 och 1871. De två första åren vikarierade han för sin far Oscar I, som var svårt sjuk. Det hände mycket i vårt land under dessa år. Vi fick nya grundlagar, fyrståndstiksdagen avskaffades och med hjulångarna gick det smidigt att ta sig till skärgårdsöarna och landsbygden kring Mälaren. Det var under hans regeringstid som August Strindberg debuterade som författare. 

August Strindberg föddes i januari år1849. året efter det att ´Kommunistiska manifestet´ kommit ut och samma år som hjulångarna kom till Stockholm. Han fick studera och klarade de obligatoriska tentamen i latin för att få fortsätta sina studier vid universitetet i Uppsala. Men det var inte detta han ville, i huvudet fanns drömmar om att bli författare. Det första han tänkte på var att skriva dramatik. Han trivdes inte i Uppsala utan for tillbaka till Stockholm där han försökte sig på att skriva dramatik.

Det första av August Strindbergs skådespelet som sattes upp hade rubriken ´Den Fredlöse´. Miljön var det medeltida Island efter det att kristna missionärer hade kommit till ön och lyckats omvända flertalet av de asatrogna. Pojkarna var mer tveksamma till din nya tron medan flickorna hade lättare att ta till sig läran om Jesus som världens frälsare. I brytningstiden mellan gammalt och nytt utspelades en kärlekshistoria. Pjäsen hade premiär hösten 1871. Publiken tyckte att den var mycket tråkig och det blev inga applåder. Det var bara en ac åskådarna man uppskattade skådespelet. Det var kung Karl XV, som hade ett brinnande intresse för de gamla isländska sagorna. Kungen skrev ett uppmuntrande brev till August Strindberg och rådde honom att i första hans satsa på studierna. I brevet låg 200 riksdaler ur kungens handkassa och de var avsedda som studiestöd. Skrivandet kunde August Strindberg ha som fritidssysselsättning. Några fortsatta studier blev det inte och under hela sitt liv skulle August Strindberg minnas Karl XV som den gode kungen utan religiösa griller om det nödvändiga i att varje dag läsa andliga texter eller något stycke ut bibeln.

Karl XV hade gjort sig känd för att alltid vara på jakt efter någon vacker flicka att förföra. Hans drottning Louise fick två barn, först en dotter och sedan en sin, som avled i under sina första levnadsår. Några fler barn kunde hon inte få.

Karl XV brukar skildras som en gladlynt man med konservativa ideal. men hade dålig uthållighet när det gällde att föra fram sina åsikter. Han tyckte om att roa sig och kunde vara mycket folklig. Problemen hopade sig på 1860-talet när vädret slog om, vintrarna blev längre och det blev missväxt. Svälten tågade in i landet och många emigrerade till Amerika. Samtidigt tog August Blanche initiativ till en insamling för att hedra soldater, som hade stupat i slaget i Poltava sommaren 1709. Detta upplevdes av vanligt folk som störande. Pengar till en staty när människor svalt? Det blev protester och på invigningsdagen av statyn blev det upplopp på grund av att många demonstrerade mot statyn. De tågade mot slottet och krävde att kungen skulle avsättas och att landet borde bli republik. Mitt i detta vimmel stod August Strindberg. Han var tveksam. Han hade stöd av kungen men skulle han få samma helhjärtade uppskattning av en folkvald president?

Det fanns anledning for folket att klaga. Karl XV gillade att ordna maskerader. Det gick bra att ställa sig på Slottsbacken och där betrakta överklassens prål och ståt. Missnöjet grodde, champagne åt överklass och svält för folket. Så långt som till revolution blev det aldrig, bara protester som aldrig nådde fram till Karl XV.

Karl XV hade gift sig med den holländsk och förmögen prinsessan Louise. Hon sa senare att hon var guldkalven, som gifts bort till en ointresserad prins. Detta märktes tydligt när det var maskerad på slottet. Då kunde kungen dansa in tillsammans med en hovdam i något av slottets rum och sedan låsa dörren inifrån. Utanför dörren stod den gråtande drottningen, som sedan någon i hovet fick ta hand om. Det uppstod sladder om detta och många menade att en otrogen äkta kunglig make var helt normalt.

August Strindberg hade ingen personlig kontakt med kungahuset och intresserade sig inte för vilka som blev bjudna på maskerader eller baler. Det gick inte att undgå när något hände i kungafamiljen. Då sköts salut från Skeppsholmen, vilket innebar att vårt land hade fått en ny regent. När den avlidne kungen vigts till sin sista vila skulle detta meddelas genom att landets kyrkklockor skulle ringa. Då skulle stillhet råda. Detta hände de 9 oktober 1872 när Karl XV jordfästes. August Strindberg blev mycket bedrövad och när kyrkklockorna dånade efter jordfästningen flydde han ut till Djurgården. Han höll för öronen och ville inte lyssna på denna sorgemusik. Nu var de glada dagarna över. Den nya drottningen Sofia var religiös och August Strindberg var övertygad om att det i hans ögon förhatliga läseriet skulle bli lagstadgad statsreligion.

På Djurgården finns en vacker staty, som föreställer Karl XV ridande på en häst, Denna hyllning skulle ha glatt August Strindberg. Den är gjord av bildhuggareE Charles Friberg och avtäcktes den 9 maj 1809

August Strindberg år 1878

Det är något visst med Mosebacke terrass. Tidiga morgnar vilar det en stilla frid över borden och koltrastar hoppar runt och letar efter något att äta under borden. Det var hit som huvudpersonen i August Strindbergs bok ´Röda Rummet´ sökte sig för att diskutera ekonomi och politik med en god vän. Boken kom ut år 1879 och gav upphov till diskussioner på grund av att här finns fördömande meningar om den frikyrkliga väckelserörelsen. Boken framhåller framför allt att år 1878 i Stockholm var svältens år.

Peter Englund har skapat begreppet gångjärnsår, vilket innebär att året innebär stora förändringar. Ett av dessa var 1878, året när järnvägsbyggandets storhetstid var över och varor från industrin inte gick att sälja. Flera företag I Stockholm tvingades att gå i konkurs. Det var kaos i den statliga förvaltningen och några heltidstjänster fanns inte. Det vanliga var att män, som lyckats få ett deltidsarbete på något ämbetsverk drygade ut inkomsten genom att skriva artiklar eller noveller för tidningar eller reklamtexter för något företag. August Strindberg var då 27 år gammal och efter misslyckade försök att bli anställd som kanslist på något ämbetsverk gjorde han tappra försök att försörja sig som författare. I boken `Röda rummet´ har han skildrat detta svältens år. Det första kapitlet skildrar en tidig morgon på Mosebacke terrass. Det är i början av maj och pigan på Mosebacke står i fönstren och river bort klisterremsorna för innanfönstren. Nu skulle våren få tränga in i huset. Kyrkklockorna har just slagit åtta och vid ett bord satt Arvid Falk och pratade med en god vän. Arvid Falk hade blivit avskedad från ett statligt verk och hade stakat ut sin framtid. Han skulle bli författare. Denna majmorgon anar han inte att han har ett år av svält och hunger framför sig.

Efter mötet på Mosebacke terrass vandrade Arvid Falk ner mot staden och letade sig fram till Österlånggatan.  Österlånggatan var skökornas gata och här stötte Arvid Falk på äkta män, som mitt i natten hade smitit ut från sin hulda maka och nu med skamsna steg smög sig hemåt. Han stannade framför en port mitt emot Ferkens gränd. Här hade hans äldre bror en affär med fiskredskap. På ytterdörren hängde några metspön som reklam för företaget.  Ansvarig för affären var Andersson och en trappa upp hade brodern sitt kontor. Arvid Falk var fylld av förhoppningar om att han kunde få ut ett arv efter sin far när han denna morgon besökte affären. Porten finns kvar men det syns inga spår av fiskredskap.

Innan Arvid Falk steg in genom porten tittade han ut genom Ferkens gränd och kände att salta vindar från Östersjön slog emot hans ansikte.  Flera hjulångare var på väg ut från Skeppsbron mot Baltikum. Idag ser man ett litet bageri och bakom det en kvarglömd sparkstötting. Hjulångarnas tid är för länge sedan förbi.

Broderns kontor var ostädat och stank av cigarrök. På bordet stod en låda med cigarrer, som var avsedda för besökare. Det var ingen njutning arr röka dessa. De hade trillat över nord på en fraktskuta, fiskats upp av skepparen och sedan sålts för en billig penning till Arvid Falks bror. Samtalet gick inte som Arvid Falk hade hoppats på. I början av 1870-talet hade brodern börjat använda sitt och broderns arv för olika slag av ekonomiska spekulationer. Nu hade denna bubbla spruckit och det fanns inget arv att hämta. Innan Arvid Falk lämnade kontoret fick han en föreläsning i politik. Statsminister Louis Gerhard de Geer hade lyckats göra om riksdagen och de fyra stånden fanns inte längre. Släkten Falk hade anor som borgare sedan 1700-talet och alltid varit representerade i riksdagen. Nu var denna gyllene tid över och ingen brydde sig om hur det gick för hederliga affärsmän.

Statsministern hade tidigare varit justitieminister och då drivit igenom religionsfrihet. Nu blev det tillåtet att hålla gudstjänster i hemmen och i speciella kyrkor eller kapell. Den ståtliga Blasieholmskyrkan var nybyggd och i anslutning till kyrkan gick det bra att köpa tidningar med religiösa texter. Att skriva för fromma damer var ingenting som passade Arvid Falk trots att detta var ett säkert sätt att försörja sig på som författare.

Arvid Falk vandrade vidare och kom till Lill-Jansskogen. Här besökte han ett kollektiv med manliga konstnärer. De hade insett att det bästa sättet att få konstverk sålda var att måla altartavlor. Vacker natur blev bakgrunden och här måste det finnas en biblisk gestalt. En ljunghed i Halland lyste på en av dukarna. Det saknades en biblisk gestalt och gruppen var enig om att måste bli Maria Magdalena. Nu gällde det att hitta en kvinna villig att stå modell för detta kommande mästerverk. Var hittar man detta fynd?

En av konstnärerna var gift med en mycket stridbar kvinna. Hon var aktiv inom kvinnorörelsen och under måltiden underhöll hon konstnärerna med skildringar av orättvisor. De ogifte kvinnorna var myndiga medan de gifta var omyndiga och hade den äkta maken som förmyndare. Hon kunde ge sig ut och arbeta som städerska, men de pengar hon förtjänade tillhörde hennes make. Så snart alla hade ätit skulle hon samla likasinnade kvinnor i övervåningen av huset. Hit skulle också minst en förnäm dam från överklassen leta sig.  Konstnärerna insåg att det bäste de kunde göra var att lämna huset. Röda rummet i övervåningen av Berns salonger hade blivit en plats där män ur alla samhällsklasser samlades för att utbyta tankar.  Här hoppades konstnären att någon av servitriserna skulle vara villig att på förmiddagarna stå modell för Maria Magdalena.

Detta var den sista glada dagen för Arvid Falk. Nu var det lilla sparkapitalet tömt.  Både överrocken och guldklockan hamnade hos pantbanken och när dessa pengar tog slut blev Arvid Falk övertygad att han skulle avlida av svält. Då och då skrev han en reklamtext och lyckades överleva. Strax före jul kom ett glädjebesked. Han hade fått arbete som lärare på en flickskola. Däremot gick det betydligt sämre för hans vän konstnären. Maria Magdalena hörde inte hemma på en altartavla.

August Strindberg hade själv bittra erfarenheter när det gällde reklamtexter. Han hade tidigare skrivit en novell, som egentligen var en reklamtext för försäkringsbolaget Nordstjernan. Detta företag sysslande bland annat med att försäkra gods på hjulångare och fraktskutor. Ett äkta par hade tecknat en försäkring inför en utlandsresa. Stormar på Nordsjön gjorde att de hade svårigheter att betala försäkringen i tid. Ett par dagar efter sista betalningsdagen gick det fartyg som fraktade deras flyttsaker till Sverige under och lasten kunde inte bärgas. Paret betalade omedelbart in försäkringsavgiften och skrev att stormen hade hindrat dem att betala i tid. Någon ersättning från försäkringsbolaget fick de aldrig. De började anklaga försäkringsbolaget för vilseledande reklam i novellen. Detta blev en tankeställare för alla författare och episoden finns utförligt skildrad i ´Röda rummet´. Efter detta var det inga författare som vågade sig på att skriva reklamtexter som noveller.

Trots svälten finns det en positiv underton i boken. Det går att hoppas på bättre tider, det går att hoppas att bibelns Maria Magdalena blir altartavla. Det finns inga spår i denna epokgörande bok att August Strindberg var kvinnohatare. Han sökte alltid efter något bättre, han var nyfiken på allt som rörde sig i livet. Han kunde vara svår att umgås med och det blev tre äktenskap.

Litteratur:

Olof Lagercrantz : August Strindberg