Dalarös husförhörslängder och psalm 621

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det finns mycket att upptäcka i Stockholms närhet och dit hör Dalarö strax intill Nämdöfjärden. Här är man granne med havet, som kan vara brusande, skimrande eller hotfullt. Dalarö lockar inte bara med sin skärgårdsnatur och intressanta minnesmärken utan också med sina gamla husförhörslängder. Den första började föras år 1688, vilket var två år efter det att vårt land fått en ny kyrkolag. Att studera dessa handlingar är att komma in i en annan värld där Bibeln var det enda rättesnöret och där socknens kaplan kontrollerade hur detta efterlevdes.

 

Flera torp på Dalarö lydde under Tyresö slott och där regerade under 1600-talet den företagsamma grevinnan Maria Sofia De la Gardie, som var änka efter en släkting till riksföreståndare Axel Oxenstierna. Hennes mor var Ebba Brahe och hon var yngre syster till drottning Kristinas gunstling Magnus Gabriel De la Gardie.

 

Maria Sofia var i likhet med sin bror religiös och ansåg att på slottets ägor borde det finnas kyrkor för bygdens folk. Hon skänkte pengar så att dalaröborna fick en egen liten träkyrka med tillhörande klockstapel. Kyrkan kunde invigas år 1652. Maria Sofia var mycket driftig och insåg snabbt att det borde finnas fler sätt att tjäna pengar än att enbart odla jorden. Tack vare brevväxling med sina bröder fick hon god inblick i vad som hände på de olika slagfälten. Hären hade stort behov av uniformer och Maria Sofia startade ett väveri i Tyresö. Tygerna syddes sedan upp till uniformer.

 

Tiderna blev bistra med både krig och bitande köld. År 1660 avled Karl X Gustav i Göteborg och hans son var fyra år gammal. Nu sattes det till en förmyndarregering där en av de ledande männen var Magnus Gabriel De la Gardie. Hans sinne för ekonomi var dåligt och hans förslag var ofta ogenomtänkta. Krigen hade kostat pengar och landet hade stora skulder. Det blev förmyndarregeringens uppgift att lösa problemen och Magnus Gabriel drev igenom sitt förslag att vårt land skulle få subsidier från Frankrike och i gengäld ställa sig på Frankrikes sida om det utbröt krig mellan Frankrike och Brandenburg.

 

I december år 1772 blev Karl XI myndig. Han var bara 17 år gammal och beklagade sig senare i livet att hans uppfostran hade varit dålig. Han var inte förberedd på alla svårigheter, som genast skulle möta honom. Dit hörde fördraget med Frankrike. Två år efter kröningen bröt kriget mellan Frankrike och Brandenburg ut och i ett slag nordväst om Berlin blev en förlust för vårt land. Det var ett mindre slag med ganska få döda och sårade soldater. Följden av nederlaget blev katastrofalt på ett helt annat sätt. Sverige var inte längre ett land med en armé i topptrim. Grannländerna insåg genast att ett gyllene tillfälle att krossa Sverige hade uppstått. Den svenske kungen var ung och oerfaren. Det första som hände var att Danmark förklarade krig. Skåne måste lämnas tillbaka till Danmark. När detta hände hade Karl XI hittat goda rådgivare. Den danska hären och den svenska möttes i tre slag i de forna danska landskapen. Här segrade svenskarna- När freden kom 1679 blev det i stort sett inga nya gränser.

 

Karl XI insåg att något måste göras åt landets förvaltning och dåliga ekonomi. År 1680 gjorde han sig själv till envåldshärskare och började utarbeta nya bestämmelser. En av dessa innebar att gästgivargårdarna inte enbart skulle hålla med hästskjuts till den närmaste gästgivargården utan också ansvara för posten. Detta förde med sig nya vinstgivande uppgifter för gästgivargården i Dalarö. Hit kom brev från de baltiska provinserna och varje gång en postbåt kom in fick en kurir rida in till Stockholm och lämna breven. Det blev andra förändringar som ny kyrkolag, ny katekes och slutligen en ny psalmbok 1695.

 

Den nya katekesen och freden märks i husförhörslängderna. Prästen började förhöra folket i katekes och de allra flesta hade tagit till sig mycket av det nya. Kunskaperna om evangelierna var också levande hos befolkningen.

 

Karl XI genomdrev en reduktion med avsikt att förbättra ekonomin. Nu började han kräva tillbaka den jord och de gods, som adeln hade fått som förläningar. Magnus Gabriel De la Gardie drabbades mycket hårt och fick bara behålla en liten del av det ha tidigare hade ägt. Han sökte tröst i kristendomen började skriva religiösa dikter ofta med döden som motiv. En av dessa finns med i vår nuvarande psalmbok och har nummer 621.
”Jag kommer från et brusand hav
På rätta glädjestranden
Min kropp skall läggas ner i grav
Men Gud behåller anden
Ur mörker kommer jag till ljus
Från armod till Guds rika hus
Från oro till god vila.”
Vers 3.

magnus favriel
Målning Anselm von Hulle graverad år 1649

År 1697 avled Karl XI på Stockholms slott och rådet beslöt efter några dagars diskussioner att den unge kronprins Karl skulle förklaras som myndig den dag han fyllde 15 år. Detta skedde den 14 december samma år. Tre år senare var vårt land indraget i flera krig. Katastrofen inträffade i juni år 1709 när den svenska armén togs till fånga i slaget vid Poltava och Karl XII flydde till Turkiet. Nästa dråpslag kom i Fredrikshald när någon sköt en dödlig kula mot Karl XII.

Det märks i husförhörslängderna för Dalarö att folket sökte tröst i Bibeln och katekesen. Kunskaperna och läskunnigheten blev bättre. Sedan kom katastrofen sommaren 1719 när ryssarna kom seglande in och brände ner bygden. De skonade kyrkan och på så sätt undgick kyrkböckerna att förvandlas till aska.

Efter det att ryssarna seglat bort samlade kanske prästen sin församling till psalmsång i kyrkan och att alla då sjöng Magnus Gabriels psalm. Havet var ju en del av deras liv.

Litteratur
Gunnar Wetterberg : Arvid Horn ISBN 91-7353-125-1
Bertil Hedenstierna : Skärgårdsöar och fiskekobbar ISBN 91-518-3533-9

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s