Karlbergs skald Anders Abraham Grafström

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det kan idag vara svårt att tänka sig att vid denna anrika Krigsakademin arbetade en skald som lärare i historia från år 1822 och elva år framåt. Skaldens namn var Anders Grafström, han kom från Sundsvall och på mödernet härstammade han från den mytomspunna Bureätten. På 1800-talet var det i Norrland stort att vara en bureättling. Enligt släktens traditioner kom det antika krigarfolket goterna från släkten Bure, som bodde längs den norrländska kusten. Goterna var ett framgångsrikt folkslag, som år 410 ef. Kr. med framgång plundrade staden Rom.

Anders Grafström var född år 1890 och studerade vid gymnasiet i Härnösand innan han år 1809 började studera historia i Uppsala under Erik Gustaf Geijers ledning. Den historiska sanningen var då att goterna kom från Uppland och att deras huvudstad varit det gamla Uppsala. Dessa teser byggde till stor del på Olof Rudbecks böcker om att Uppland var ön Atlantis, som den grekiske filosofen Platon hade skildrat 500 före vår tideräknings början. Alla, som oreserverat höll med om detta, samlades i Götiska förbundet. Detta ordenssällskap bildades år 1811 i Stockholm. Bland deltagarna fanns Erik Gustaf Geijer, Per Henrik Ling och generalen Johan Peter Lefrén, som med framgång deltagit i försvaret av Umeå år 1809. Han blev år 1824 ansvarig för utbildningen för officerare vid krigsakademin i Karlberg.

Götiska förbundets medlemmar försökte övertyga både sig själva och sin omgivning om att vårt land hade trots förlusten av Finland hade ett ärorikt förflutet sedan den tid när goterna bodde i Uppsala. Detta var den nya tidens historiska forskning, som alla måste ta till sig. Den unge studenten Anders Grafström blev en av Geijers bästa elever och han drogs in i dem litterära kretsen kring Malla Silverstolpe och skalden Per Atterbom. Just då hade han inga tankar på att studera teologi och bli präst, det var poesin som skulle bli hans livsverk. Snart fick han sina dikter publicerade i den konservativa tidningen Stockholms-Posten. De hade alla en erotisk underton. Tidningen lästes av den högre medelklassen I Stockholm och innehöll förutom lyrik tips om matlagning och nya jordbruksmetoder.

Anders Grafström arbetade tidvis som informator i herrskapsmiljöer. Det gällde att leva sparsamt och en sommar i början av 1820-talet gav ha sig ut på fotvandring i Närke kanske på jakt efter bosättningar från de gamla goterna. I Kumla vid kyrkan fanns gravar från järnåldern och de påminde om Uppsala högar. Det blev naturligt för Anders Grafström att ta kontakt med församlingens kyrkoherde Frans Michael Franzén. Vad han inte hade räknat med var att träffa Henny Franzén, som var en strålande skönhet och sprutade av livsglädje. Det blev kärlek och kyrkoherden och psalmförfattaren gav sitt samtycke till äktenskap. Först måste Anders Grafström få ett arbete. När tjänsten som lärare i historia vid krigsakademin i Karlberg blev ledig sökte han den och fick rekommendationer av bland andra Erik Gustaf Geijer. Paret gifte sig och år 1822 föddes en dotter, som dog strax efter förlossningen.

Det var en spännande miljö den historieintresserade Anders Grafström kom till. I parken finns fortfarande en minnessten över en före detta elev, som stupade i slaget vid Leipzig i oktober år 1813. Sveriges kronprins Karl Johan hade tillsammans med bland annat Ryssland förklarat krig mot kejsar Napoleon. Slaget blev en förlust för de franska trupperna, som tvingades att dra sig mot väster. Slaget var det största och blodigaste under Napoleonkriget. Idag har historiker räknat fram att ungefär 100 000 soldater stupade, sårades eller försvann under slaget. En av dessa var major Wilhelm von Döbeln. Året efter detta slag tågade ryska segerrika trupper in i Paris. Den 5 april abdikerade kejsar Napoleon och alla hoppades att Europa skulle glida in i ett fredligt århundrade.

Kronprins Karl Johans son Oscar lärde sig snabbt svenska och fick undervisning i vårt lands historia. Han hade såsom arvprins ett ekonomiskt anslag från staten och beslöt sig för att använda en del av dessa pengar till en minnessten över major Wilhelm von Döbeln, som hade kämpat under hans far i slaget vid Leipzig. Två år efter slaget var han med och avtäckte en minnessten över den stupade majoren, som hade varit elev vid krigsakademin vid Karlberg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anders Grafström gillade romantik och när kronprins Oskar gifte sig den 19 juni 1823 skrev han en uppskattad hyllningsdikt till brudparet. Den fick pris av Svenska Akademien, vilket retade Esaias Tegnér, som ansåg att Anders Grafström fått det åtråvärda priset på grund av att hans svärfar var en av medlemmarna i Akademien. Efter detta började Anders Grafström att utanför det ordinarie schemat på Karlberg lära ut konsten att skriva lyrik. Detta blev ganska populärt och brukar kallas för ”Kadettskolan”. Om general Lefrén läste elevernas skaldeförsök vet vi inte.

Att arbeta som lärare på Krigsakademin innebar att skildra händelser vid olika slagfält. Anders Grafström ändrade inställning till liv och död och började studera teologi. År 1830 prästvigdes han i Stockholm och hans diktning blev allvarligare. Vid detta tillfälle hade han två pojkar, Thor tre år gammal och den nyfödde Frans.

1832 blev ett ödesår för Norrland med en sen vår och tidig höst. Säden mognade inte och det saknades vinterfoder för kreaturen. I Stockholm var det så kallt att Årstafrun flyttade in sina höns i köket. På den norrländska landsbygden skördade missväxten många liv och tiggare vällde in i städerna. Anders Grafström hoppades kunna starta en insamling av mat till de nödlidande i Norrland. Problemet var inte själva insamlandet utan svårigheter att skicka matvaror till ett väglöst land. Han skrev dikten Harpan om nöden i Norrland. Den blev läst och senare tonsatt och ingår numera i vårt lands visskatt.

Januari år 1833 var ovanligt kall och nästan dagligen svepte storm in över Stockholm. Henny Grafström var svårt sjuk och klarade inte av livets påfrestningar. Hon avled och hennes poesiskrivande make blev ansvarig för två söner. Det rådde politisk oro l landet och Årstafrun var orolig för att ett nytt krig skulle bryta ut.

Vi vet inte hur Anders Grafström planerade pojkarnas framtid. Under sommaren avled Olof Forssberg, som var lektor i historia vid läroverket i Härnösand. Svärfadern Franzén var nu biskop i denna stad och hade inflytande över tillsättningen av läroverkets lektor. Anders Grafström beslöt sig för att lämna det krigiska Karlberg för fredens Härnösand. Biskopinnan Franzén såg ett gyllene tillfälle att gifta bort någon av döttrarna med svåger Anders. Till hennes stora besvikelse var ingen av döttrarna intresserad.

Litteratur

Svenskt biografiskt lexikon nätupplagan

Lotten Dahlgren ; Norrländska släktprofiler del 1 år 1909

Norstedts Sveriges historia del 13000 f. Kr – 600 e.Kr. och del 1720-1830

Årstafruns dagbok del 3

En tanke på “Karlbergs skald Anders Abraham Grafström

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s