Cajsa Greta Svedboms andra äktenskap

Cjsa Greta

I Lotten Dahlgrens bok ´Norrländska släktprofiler del 1´ finns en bild av Cajsa Greta Svedbom. Vem som målade porträttet vet man inte idag. Porträttet målades efter det att hon år 1814 hade gift sig för andra gången med lektor Olof Forssberg.
Cajsa Greta Svedbom kände sig vilsen i tillvaron år 1813. Hon hade varit änka i drygt ett åt och hade varit gift med grundaren till Wifstavarf Per Hellzén. För första gången i sitt liv hade hon en egen bostad, som kon inte delade med andra. Nu var hon tillbaka till sin barndomsstad Härnösand. Mycket hade förändrats sedan Finland blivit en del av Ryssland medan sladdret var sig likt.
Under åren med Per Hellzén hade Cajsa Stina inte haft något eget liv och mannen hade regerat i hushållet. Hon hade varit gravid sju gånger och inget av barnen hade överlevt den första veckan. Cajsa Greta var mannens andra hustru och i hemmet fick hon vårdnaden av sju styvbarn. Samvaron med barnen hade fungerat bra och när maken avled hade barnen flyttat hemifrån och nu, när Cajsa Greta var 34 år gammal, var hon en myndig änka med god ekonomi. Det som år 1813 bekymrade henne var en förälskelse. Vågade hon lita på sina känslor? Hon hade börjat skriva dagbok och här skildrade hon sina tvivel. Den nye mannen i hennes liv var lektor Olof Fredrik Forssberg vid gymnasiet i Härnösand. Hans ämne var historia och han umgicks med biskop Erik Almquist och med landshövdingen.

Cajsa Greta beslöt sig för att trotsa alla stadens oskrivna moraliska regler. Att som ensamstående kvinna bjuda hem en man utan att någon annan vuxen var närvarande var opassande. Lektor Forssberg fick i mitten av september 1813 en biljett att han var välkommen hem till henne på en visit. Han kom och efter några inledande artiga fraser gick han mot henne och kysste henne ömt på pannan. Sedan sträckte han ut armarna och Cajsa Greta glömde all försiktighet och gled in i hans öppna famn. Efter detta gick allt mycket snabbt och året efter detta möte gifte paret sig. Gratulationer strömmade in och Cajsa Greta var lycklig. Hon blev bjuden på kalas både hon biskopen och landshövdingen och detta väckte viss avund i staden.

Lektor Forssberg var annorlunda. Han hade vuxit upp i ett mycket fattigt hem på Åreskutans topp. Här låg en liten koppargruva där fadern arbetade med gruvans bokföring. Han föddes den 27 december 1762 och redan på nyårsdagen bar föräldrarna pojken till Undersåkers kyrka för att döpas. I anställningsvillkoren för arbetarna i gruvan ingick ett torp där de kunde ha ett litet jordbruk med en get, en ko och några slåtterängar. Det fanns ett fåtal böcker den lille pojkens hem och det märkts snart att han gillade att läsa. Nu satsade föräldrarna stort och de levde sparsamt för att kunna skicka sonen till en skola på Frösön. Där hörde det till att när militären kom skulle skolpiltarna sjunga för dem. Olof Fredrik hade en mycket vacker sångröst, som imponerade på officerarna. När de förstod att pojken kom från ett fattigt hem ordnades en insamling. Denne begåvade pojke måste få studera vid gymnasiet i Härnösand. I skolan var han äldre än sina klasskamrater och tog studentår 1784. Nu hägrade universitet i Uppsala och studier i historia. Då och då tvingades Olof Fredrik Forssberg att göra studieuppehåll för att arbeta som privatlärare eller informator. Först år 1807 var han klar med sina studier i historia och teologi och kunde söka lärartjänster. Några takar på prästvigning hade han inte.

1780-talet var upplysningstidens sista decennium i Uppsala. De gamla sanningarna från Olof Rudbeck den äldres tankar från slutet av 1600-talet om att vårt land var det försvunna lyckoriket Atlantis diskuterades. Atlantis skildrades av den grekiske filosofen Platon som en idealstat på en stor ö bortom Herakles stoder. Ön hade sjunkit ner i havet för att aldrig resa sig upp ur djupet igen. Olof Rudbeck hade lagt fram bevis på att Atlantis var Uppland och att rikets huvudstad var det gamla Uppsala. Här hade Gud skapat den första mannen gett honom namnet Av Damm. När sedan det stod en kvinna bredvid Adam ställde Adam frågan e vad, vilket blev Eva. Språkforskaren Carl Gustav Nordin påpekade på 1780-talet det orimliga och felaktiga i detta tankesätt. Gustaf JJJ blev intresserad och ställde sig på Carl Nordins sida. Kungen hade år 1786 bildat den svenska akademien och såg till att Carl Gustaf Nordin valdes in på stol nummer 15.

Bråket om Atlantis rasade i Uppsala och de allra flesta både bland professorerna och studenterna ansåg att Atlantis var detsamma som Uppsala. Carl Gustaf Nordin upplevde att alla förföljde honom och därför sökte han ett ledigt lektorat i historia vid gymnasiet i Härnösand. Här fortsatte han sina studier i språkvetenskap och kom fram till den impopulära slutsatsen att vårt lands första invånare var samer. Ett av bevisen var de annorlunda runristningarna i Hälsingland.

År 1805 utnämndes Carl Gustaf Nordin till biskop i Härnösand. Vi vet inte om han i Uppsala hade stött på Olof Fredrik Forssberg och diskuterat Norrlands historia med honom eller vad lektor Forssberg ansåg om Atlantis. Diskussionerna om Atlantis tog ny fart efter ödesåret 1809. Finland blev ett storfurstendöme under Ryssland och vårt land var inte längre någon stormakt. I vårt land fanns minnen från fornstora dagar och dit hörde drömmen om Atlantis. Erik Gustav Geijer och de andra i Götiska förbundet var övertygade om att det forntida folket goterna kom Från Uppland. Alltså låg civilisationers vagga i det gamla Uppsala. Detta kunde naturligtvis inte biskopen i Härnösand gå med på.

Lektor Olof Forssberg var mycket kunnig när det gällde historia och hade läskunskaper i flera moderna språk. Han blev engagerad i bråket kring Atlantis och lyckades få låna Olof Rudbecks böcker i detta ämne. Hur mycket han diskuterade det spännande ämne om det sjunkna riket Atlantis med sin hustru Cajsa Greta och sina två döttrar vet vi inte.

Cajsa Greta fick tre döttrar i äktenskapet med Olof Forssberg. Den äldsta, Fredrika, föddes 1816 och två år senare kom Vilhelmina. Ytterligare en dotter föddes, men hon avled i förlossningen. Olof Forssberg var mycket förtjust i sina döttrar och såg till att de fick bra utbildning. Fredrika var mycket musikalisk och hade en sångröst som en näktergal. Nu gjorde familjen något så ovanligt som att köpa ett piano åt Fredrika och kosta på henne pianolektioner. Hon blev en skicklig pianist.

Fredrika läste allt hon kom över. Är 1814 kom Erik Abraham Almquist som biskop till Härnösand. Han brukade säga att lektor Forssberg var kryddan i Härnösands andliga och kulturella liv och att lektorns kunskaper i historia var unika. Biskopen hade ett stort bibliotek och dit kunde Fredrika gå och sätta sig och läsa.

Cajsa Greta hade i sitt första äktenskap med Per Hellzén ansvarat för ett stort lanthushåll. När hon nu var mor till två döttrar blev det naturligt för henne att se till att flickorna hade lekkamrater. Hennes bror Jonas Svedbom hade två barn, sonen Per Erik och dottern Ulrika. Dessa fyra barn kom att växa upp nästan som syskon. Fredrika var utåtriktad och lärde sig snabbt att dansa. I de tidiga tonåren blev hon alltid bjuden på danstillställningar och det hände att hennes danslektioner i konsten att dansa masurka gjorde att de äldre damerna snörpte på munnen och tyckte att Fredrika uppträdde utmanande.
Cajsa Greta hade ett gott förhållande till dottern Fredrika. Dottern fick göra det hon hade hoppats på, hon fick läsa så mycket hon ville. Vi vet inte om mamma Cajsa Greta följde med sin dotter när det bjöds på ungdomskalas med dans eller om hon då stannade hemma tillsammans med den yngsta dottern och läste i någon bok. Denna ljushåriga flicka var faderns favorit.

Fredrika fyllde 16 år samma år som Härnösand fick en ny biskop. Det var psalmförfattaren Frans Mickael Franzén som flyttade in i biskopsgården Säbro med sin stora familj. Här fanns sex ungdomar i Fredrika Forssbergs ålder. Biskopinnan Franzén höll ett vakande öga på ungdomarna. Familjen ägde ingen förmögenhet och det gällde att hitta lämpliga blivande familjemedlemmar. Den glada och sjungande Fredrika skulle vara en lämplig brud för någon av de tre biskopssönerna. Fredrikas mor var delägare i det framgångsrika företaget Wifstavarf och här kunde man hoppas på ett arv. Det biskopinnan la märke till stämde inte med hennes intensioner. Det fanns en spirande förälskelse mellan Fredrika och hennes fem år äldre kusin Per Erik Svedbom.
Litteratur:
Lotten Dahlgren . Norrländska släktprofiler del 1 och 2 tryckt 1919
Härnösands stifts herdaminnen
Norstedts Sveriges Historia 1600-1721

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s