Thomat Tvivlaren – Antikens feminist

Thomat Tvivlaren - Antikens feminist

Denna söndag handlar kyrkans texter om när Jesus efter uppståndelsen visade sig för sina lärljungar. En text, som tenderar att försvinna i förkunnelserna, handlar om en kväll när några av lärjungarna hade låst in sig i ett rum och satt och funderade över att Jesus hade uppstått från de döda. Plötsligt stod Jesus mitt ibland dem och visade sina blodiga händer. Efter en stund försvann han igen lika tyst som han kommit. Senare på kvällen knackade det på dörren. Det var Thomas som sökte kontakt med de andra lärjungarna. Nu började alla berätta för Thomas vad de varit med om. Thomas skakade på huvudet och sa att han inte trodde att den uppståndne Jesus kunde gå igenom en låst dörr. Då stod helt oväntat Jesus framför Thomas och bad honom inspektera såren. Thomas borde genast upphöra med att tvivla på uppståndelsen och inse att det bästa är att tro utan synliga bevis. Denna berättelse finns i Johannesevangeliet kapitel 20.

Efter denna händelse fick Thomas tillnamnet Tvivlaren och längre fram i Bibeln finns det inte mycket skrivet om denne lärjunge. Senare fyllde legenderna ut detta tomrum. I fornkyrkan blev dessa legender om Thomas Tvivlaren omtyckta och av allt att döma blev de mer spännande för var gång de berättades. De började alltid med att Thomas Tvivlaren ett par dagar efter mötet med den uppståndne Jesus fick besök av ett sändebud från en indisk kung. Kungen sökte efter en byggmästare, som kunde bygga ett palats i romersk stil åt honom. Sändebudet hade fått höra att juden Thomas var en skicklig byggmästare och därför blev han nu tillfrågad. Thomas Tvivlaren tvekade inte utan tackade omedelbart ja till erbjudandet.

Kungens sändebud och Thomas Tvivlaren for med en båt över Arabiska viken. Under denna sjöresa fick Thomas Tvivlaren en märklig uppenbarelse. Han var utskickad av Jesus för att sprida kristendomen i Indien. Här skulle han möta motstånd och han skulle fängslas och torteras på olika sätt. Slag, hugg och att bli instängd i en het ugn skulle inte skada honom. Slutligen skulle han avrättas med ett svärd.

Thomas Tvivlaren kom till ett land med religion och livsstil, som han inte kände till. Religionen hade fyra huvudregler och den första var att människorna skulle försöka skaffa sig så mycket rikedom och akt som var möjlig och den andra var att männen hade rätt till alla slag av sinnlig njutning. Några blodiga djuroffer förekom inte och flera olika sorters djur var heliga. Elefantguden Ganesha var mycket omtyckt och festerna till hans ära var t påkostade. Thomas Tvivlaren började omedelbart sitt arbete som kunglig byggmästare och samtidigt började han berätta om Jesus och om de synpunkter Jesus hade haft om det orimliga i att samla jordisk rikedom och att hysa respekt för kvinnor. Detta upplevdes som mycket obehagligt av många indier. Thomas Tvivlaren fängslade och torterades. Eftersom han inte fick några skador av slagen, började kvinnorna inse att byggmästarens gud var mer att lite på än landets egna gudar.

Det blev omöjligt för Thomas Tvivlaren att stanna kvar som kunglig byggmästare. Han flyttade till nordvästra Indien. Nu övergav han sitt gamla arbete som byggmästare och började bota sjuka. Han samlade läkeväxter och kokade egna mediciner och salvor. Det han lyckades bäst med var att bota ögonsjukdomar.

Problemen för Thomas Tvivlaren började när makthavarnas kvinnor flockades kring honom. När jag läser legenderna om detta anar jag att Thomas Tvivlaren hade helande salvor för kvinnor med underlivsproblem och kvinnor, som våldtagits av sina män och då blivit svårt skadade. För dessa olyckliga kvinnor fanns det en enda lösning och det var att lämna makens bädd och leta reda på en egen plats att sova på. Nu hade Thomas Tvivlaren passerat gränsen för vad som var acceptabelt i det indiska samhället. Kvinnorna var männens egendom och vad som hände i den äkta sängen skulle inte en läkekunnig jude med en främmande religion lägga sig i.

Kungen över norra Indien befallde sina soldater att fängsla Thomas Tvivlaren och sättar järnbojor både på hans händer och på hans fötter. När detta var gjort önskade kungen tala med Thomas Tvivlaren. Han skulle omedelbart dödas om han inte uppmanade kvinnorna att återvända till sina äkta mäns bäddar. Thomas Tvivlaren vägrade att göra detta och då kallade kungen fram sina soldater och gav dem order om att bära in glödande järnplåtar. På dessa skulle de ställa Thomas Tvivlaren. När detta allt detta var gjort hände ett underverk. Jorden började skälva och en källa sprang upp ur marken och släkte elden.

Kungen började fundera över den mäktige gud, som Thomas Tvivlaren och kvinnorna i huset bad till. I desperation lät han bära fram en gudabild av metall, som kanske föreställde elefantguden Ganesha, och tvingade den fortfarande fängslade Thomas Tvivlaren att knäböjande be till denne indiske gud. Thomas Tvivlaren gjorde som han blev tillsagd men bad till Gud och Jesus att de skulle förstöra detta metallstycke. Gudabilden smälte strax ihop och förvandlades till vax. Då blev kungens andlige ledare rasande, drog sitt svärd och dödade omedelbart Thomas Tvivlaren. Efter detta befallde han att kroppen skulle brännas på bål så att kristendomen för alltid skulle utplånas i Indien.

Detta skulle den andlige ledaren aldrig ha gjort. Kvinnorna gick till attack mot honom och krävde att få bränna den man, som dödat Thomas Tvivlaren. Alla kungens män flydde i panik och kvinnorna kunde i lugn och ro föra bort Thomas Tvivlarens kropp och begrava den och sedan lysa frid över graven.

Thomas Tvivlaren grundade den första kristna kyrkan i Indien och denna riktning av kristendomen brukar kallas för thomaskristendom. Hans kropp har flyttats flera gånger och fick sin slutliga vila i en kyrka i staden Madras.

Omkring fyrahundra år senare började kyrkofader Augustinus samla helgonlegender. Han underkände genast alla legender om Thomas Tvivlaren. De var alltför fantastiska och måste vara uppdiktade av berättare kring herdarnas lägerbål. Idag har de fått en helt annan tyngd, de är berättelser om hur en apostel för knappt tvåtusen år sedan uppmuntrade kvinnor att säga nej till brutala samlag.

Bilden på hur den uppståndne Jesus visar sina händer för Thomas Tvivlaren har jag hittat i Kyrkans Tidning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s