Martin Buber – Vem minns honom idag?

Idag går det inte att öppna en tidning utan att dränkas i information om vad som händer i Israel och på Gazaremsan. Några skribenter försöker skildra hur konflikter mellan judar och araber uppstod och flera tidningar ger Israel skuld för alla dödsskjutningarna. Nu upplever jag den svenska historielösheten. Ingen skribent har med namnet Martin Buber.

 

Sommaren 1948 var det många som diskuterade Martins Bubers sätt att se på olika religioner. Han var socialdemokrat, professor i antropologi och sociologi vid universitetet i Jerusalem och han var jude från Östeuropa. Hans mest kända verk är ”Jag och Du”, en bok som i Sverige var obligatorisk kurslitteratur för alla som utbildade sig till präster.

 

Anledningen till det stora svenska intresset detta år var att staten Israel hade utropats den 14 maj och att statsministern var socialdemokraten David Ben-Gurion. Denne politiker var också landets försvarsminister. Valet hade inte varit självklart. De högutbildade judarna funderade över om det inte hade varit bättre att välja Martin Buber till landets ledare.

 

Martin Buber hade en helt annan syn på sionism än vad den hårdföre David Ben-Gurion hade. För Martin Buber innebar judendomen att vara bärare av den folkliga kultur, som hade börjat växa fram under 1700-talet i de östeuropeiska judiska byarna. Här fanns det få skolor och det var sällsynt att de fattigaste och kvinnorna kunde läsa och skriva. Här var kvinnorna noga med att tända sabbatsljuset och att iaktta alla de gamla reglerna. På vardagarna fanns det med religiösa inslag i allt man gjorde. Folket sjöng och dansade till Guds ära, man berättade historier om de fasansfulla baalsdyrkarna, man bad till Gud på ett mycket intensivt sätt och då kunde det hända att några upplevde en himmelsk extas. Allt detta hade Martin Buber varit med om som barn. Det hände ganska ofta att föräldrarna skickade sonen Martin till farföräldrarna i östra Ukraina. Här var judendom helt annorlunda än i Martins hemmiljö, som var en välutbildad medelklassfamilj i Wien. Under dessa barndomsår upplevde Martin Buber att landsbygdens judar förföljdes och att städernas förmögna judar inte försökte hjälpa dem. Detta påverkade Martin Buber så starkt att han blev hängiven socialist och sionist. I de tidiga tonåren ansåg han att judarna hade rätt att få återvände till det land, som Gud hade lovat Abraham. Här skulle det varken finnas rika eller fattiga och alla skulle ha samma rätt att gå i skolan.

 

Efter studentexamen visste inte Martin Buber var han hörde hemma och gick igenom en religiös kris. Då började han studera filosofi vid tyska universitet. Efter det första världskrigets slut hösten 1918 kunde han återvända till judendomen. Några år senare var han klar med sin examen och fick en tjänst vid ett universitet i östra Tyskland. På eftermiddagarna engagerade sig Martin Buber i vuxenutbildning. Många östeuropeiska judar hade flytt undan de ryska förföljelserna och bosatt sig i de tyska städerna. De hade i bästa fall bara gått ett par år i skolan och behovet av vuxenutbildning var stort.

 

Adolf Hitler kom till makten. Inga judar fick arbeta som lärare och de judiska barnen fick inte gå i skolan. Martin Buber blev arbetslös och ägnade nu all sin tid åt att undervisa judiska barn och ungdomar. Alla, som då hade möjlighet, flyttade från Tyskland. Det var få länder, som var villiga att ta emot judarna. Katastrofen var inte långt borta.

 

Antisemitismen fanns på 1930-talet överallt i Europa. Många judar valde att flytta till Palestina, dit de inte var välkomna. Här uppstod det ständigt konflikter mellan de nyanlända judarna och de araber, som ansåg att landet var deras. Hit hade profeten Mohammed kommit och det var på berget intill det förstörda templet som Profeten hade farit upp till himlen. Ibland blev det gatubråk i Jerusalem med många döda. Den judiska ledaren i de blodiga slagsmålen var den polsk-judiske jordbruksarbetaren David Ben-Gurion. För att om möjligt få slut på de väpnade konflikterna utvisades David Ben-Gurion och fick en tillfällig fristad i USA.

 

Martin Buber hade tur och fick år 1938 inresetillstånd till Palestina och bosatte sig i Jerusalem. Bland det första Martin Buber gjorde var att bli medlem i det ganska nystartade socialdemokratiska partiet. David Ben-Gurion hade nu fått komma tillbaka till Palestina och medlemmarna hade två ledare att välja mellan. De, som hade egna erfarenheter av den väpnade kampen mot araberna, valde Ben-Gurion, medan de nyanlände europeiska judarna föredrog Martin Buber.

Martin Buber hade upplevt konflikterna mellan judar och araber på avstånd. Lösningen fanns inte i våldet utan hos varje enskild människa. Dessa tankar finns i boken ”Jag och DU”. Jag kan inte leva utan Du. Du är en människa, som Jag känner samhörighet med och som blir en del av det egna Jaget. Utöver detta har Jag behov av Det, som kan vara en människa, ett djur eller en religion. Det kan Jag aldrig bli en del av. Det är för Jag en tillfällig händelse, som ofta inte gör något större intryck på honom. Det skall behandlas med respekt och Jag bör undvika att komma i slagsmål med Det. Dessa tankar var alltför abstrakta för de män, som kommit som utblottade flyktingar från Östeuropa. För dem var valet av ledare lätt, de ville ha den starke ledaren David Ben-Gurion.

 

Ingen vet hur Martin Buber upplevde att hans folk föredrog krig framför samförstånd. Han lämnade politiken bakom sig och var med och grundade det hebreiska universitetet i Jerusalem, han skrev en fortsättning på ”Jag och Du”. En konsekvens av tankarna om Jag, Du och Det var att staten Israel måste bildas. I denna nya stat skulle araber, judar och kristna leva tillsammans och dessa grupper skulle gemensamt styra landet och vårda de heliga platserna. Något våld fick inte förekomma.

 

Vi vet alla hur det gick. Sommaren 1948 utropades staten Israel och folket föredrog krig under David Ben-Gurions ledning framför samförstånd. Martin Buber slog in på en helt annan väg. Han blev lärare i det hebreiska universitetet i Jerusalem, han skrev en fortsättning på ”Jag och Du” och började brevväxla med Dag Hammarskjöld, som år 1953 valdes till generalsekreterare i FN.

 

Krigen mot araberna tog förnyad fart. I kölvattnet av dessa oroligheter tvingades många araber bort från sina hemorter. Den hårdföre David Ben-Gurion David sökte nu stöd för sin politik bland andra socialdemokratiska ledare. Ansträngningarna var inte förgäves. En av de nya vännerna var Sveriges statsminister Tage Erlander.

 

Det här hänt mycket sedan sommaren 1948. Dag Hammarskjölds plötsliga död i en flygolycka i Kongo den 18 september 1961 är bara en notis i historieböckerna. Det är få svenskar, som har satt sig in i hur det gick till när staten Israels bildades. Martin Bubers barndomsvärld gick under med förintelsen. Kvar finns de böcker han skrev om byarnas berättarkonst, dessa böcker är idag mycket svåra att få tag på. Kanske finns det denna sommar någon teolog, som kämpar sig igen ”Jag och DU”.

 

De judiska byarna i Östeuropa fick sin egen konstnär. I Mark Chagalls konst möter vi det liv, som Marin Buber kanske längtade tillbaka till. Kvar finns poesin i gamla testamentet, något som numera inte igår i skolundervisningen. Dikten är hämtad ur Jeremia kapitel 14. Det är ett kapitel om torka.

”Stormännen skickar sina drängar efter vatten,

Men när de kommer till dammen

Finner de inget vatten.

De återvänder med tomma kärl

Besvikna och vanmäktiga

Täcker de sina huvuden

Marken spricker

Ty inget regn har fallit i landet

Också hinden på fältet

Överger sin nyfödda kalv

Då det inte finns något grönt.

Vildåsnorna står på de kala höjderna

De flämtar som schakaler.”

 

En affisch från en utställning med Mark Chagalls verk hänger ovanför min säng. Jag har fotograferat av den.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s