En berömd fånges död år 1929

Långholmens fängelse

Jag har den sista månaden fått mycket beröm för det jag skriver och också önskemål om att skildra fantasieggande byggnader. Dit hör bland annat fängelset i Långholmen och den nu rivna fängelsekyrkan. Idag är fängelset hotell och vandrarhem och den yttre fängelsegården är vinteruppläggningspalts för fritidsbåtar. De sista dagarna har jag varit på Stockholms Stadsarkiv och där börjat sätta mig in i det omfattande arkivmaterialet.. Det första jag har begärt fram är fängelseprästernas dagböcker.

Det  blev en upplevelse att ta del av hur prästerna året runt traskade förbi det yttre bevakningstornet, för att sedan gå över den yttre fängelsegården och därefter  kliva in i fängelset för att utföra sina arbetsuppgifter. Allt skulle dokumenteras i dagboken.

I dagböckerna från 1920-talet är både fångar och präster anonyma. Jag vet inte vilka präster som minst fyra gånger i veckan kom till pastorsexpeditionen i fängelset. Prästerna var flitiga besökare på fängelsets sjukhus, som också hade en avdelning för psykiskt sjuka män. Här vårdades en man, som vi tack vare andra källor får veta namnet på. Det var kosacköversten Muhammed Beck Hadjetlaché, som egentligen hette något helt annat. I dagligt tal kallades han bara för Kosacköversten. Han var ledare för den fruktade Ryssligan och dömdes år 1919 till döden för mord. Detta år utreddes om dödsstraff skulle avskaffas och i väntan på detta förvarades Kosacköversten i en av fängelsets 500 celler. Den 30 juni 1921 avskaffades dödsstraff i fredstid, vilket medförde att Kosacköversten måste sitta i fängelse till den dag han avled. Vi vet inte om fängelseprästen någon gång samtalade med honom. Det enda som skymtar fram år 1929 är en bekymrad anteckning i dagboken hur svårt det kan vara att hitta anhöriga till de avlidna fångarna.

I början av 1900-talet bildades i de allra flesta europeiska länder socialdemokratiska partier. I Ryssland valdes Vladimir Lenin till ordförande och i vårt land Hjalmar Branting. Dessa båda ledare träffades ibland och blev goda vänner. När revolutionen i Ryssland bröt ut år 1917 förnyades kontakterna. Vladimir Lenin önskade få hjälp från Sverige genom att få öppna en byrå för det kommande sovjetiska Ryssland i Stockholm. Detta skedde och efter någon tid kunde denna byrå få använda sig av diplomatpost, som tullen inte hade tillstånd att öppna. I december 1919 stängdes byrån och majoriteten av de anställda utvisades. Polisen hade lagt märke till att skickades kommunistiskt och förbjudet propagandamaterial via denna diplomatpost. Ett par beslagtagna tidningar beskrev hur alla som arbetade i Sverige borde delta i en världsrevolution. Ett fåtal av byråns personal gömde sig i Stockholm och några av dem sysslade med att sprida kommunistisk propaganda, som riktade sig både till den bildade överklassen och till arbetarna.

Samtidigt som detta skedde hade kosacköversten och ledaren för den Vita Ligan Muhammed Beck Hadjetlaché lyckats ta sig till Stockholm. Senare kom denna liga att kallas för Ryssligan. Kosacköversten hade under revolutionen samlat Rysslands turkar till en stridstrupp med uppgift att försvara tsarens familj. I Stockholm samlade han en grupp män, som ansåg att de hade rätt att mörda de kvarvarande männen från den ryska byrån. De stod under bevakning av den svenska säkerhetspolisen, som misstänkte att den ryska revolutionen och revolutionens motståndare skulle fortsätta kampen om makten i Ryssland i Stockholm. Detta kunde på sikt medföra ett inbördeskrig. Det blev skärpt bevakning på många ställen i Stockholms omgivningar. Ett av dessa var nitroglycerinfabriken i Liljeholmen.

Säkerhetspolisen engagerade dottern till en rysk officer. Hon skildrades i polisens rapporter som ung, vacker och med utputande bröst och förföriska läppar. Hon lyckades spana upp några av de kvarvarande ryssarna från den nedlagda byrån och lockade med dem på ett kalas hos Muhammed Beck Hadjetlachés bostad i Norrviken. När de kom till villan utbröt slagsmål och de manliga gästerna misshandlades, fick sina händer bakbundna och mördades. När detta hade skett stoppades liken i säckar och i sensommarmörkret sänktes dessa i sjön Norrviken.

Officersdottern gick direkt till säkerhetspolisen och rapporterade vad son hade hänt. De ingrep omedelbart och Muhammed Beck Hadjetlaché och hans medhjälpare fängslades och man började dragga i sjön. Redan efter någon dag kunde liksäckarna hittas. Det gjordes också husrannsakan i villan och här hittades en lista över män, som var villiga att söka upp Ryssligan och brutalt mörda dess medlemmar. Dessa män måste omedelbart röjas ur vägen.

Det blev en rekordsnabb rättegång i vilken Muhammed Beck Hadjetlaché dömdes till döden för mord. Han var den siste i vårt land som blev dömd efter denna paragraf. Han fördes till Långholmens fängelse i väntan på en lagändring och året därpå ändrades straffet till livstids fängelse.

Vi vet inte hur mycket ryska fängelsets personal och de andra fångarna kunde. Någon misstänkte att kosacköversten bluffade om sin skicklighet. Eftersom han presenterade sig som kosacköverste borde han kunna rida. Under mycket sträng bevakning leddes en ridhäst in på fängelsets gård. Då hände det som man hade hoppats på. Kosacköversten kunde inte rida.

Vi vet inte när Kosacköversten visade tecken på sinnessjukdom. Han blev våldsam och fördes över till fängelsesjukhusets stormavdelning. Ofta var han så våldsam att fångvaktarna måste övermanna honom och trä på honom en tvångströja. År 1929 avled han i tvångströja. Nu blev det fängelseprästens uppgift att föröka få kontakt med de anhöriga och berätta om dödsfallet. Hur han lyckades med detta framgår inte av handlingarna.

De ryska flyktingarnas liv i Stockholm finns utförligt skildrade i Hans Björkegrens bok ”Den ryska posten”. Boken bygger på material från Stockholms Stadsarkiv. Bilden, som avslutar denna blogg, är ett foto från prästens dagbok år 1929.

dagbok Långholmen (2)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s