OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

År 1772 var ett bra år för jordbruket i Finland. Det var bara ett litet fåtal, som inte hade mat för dagen. Dessutom var det fred och varor bytte ägare vid gränsen mot Ryssland. I Kexholms län hade sedan länge släkten Franzén sysslat med handel. Affärsverksamheten hade gått bra och nu gällde det att hoppas på nästa generation. På senhösten föddes sonen Frans Michael. Det visade sig snart att sonen var mycket vetgirig, men inte på det sätt som pappan önskade. Pojken sökte sig till litteraturen och kände snart till allt som stod i Karl XII´s bibel. Han ville studera och familjen gav med sig. Första anhalten blev gymnasiet i Åbo och därefter fortsatte han år 1792 sina studier i historia Uppsala.

 

År 1772 har blivit en vattendelare i vår historia. Den 19 augusti genomförde kungen en oblodig statskupp och frihetstidens politiska kaos var över. Gradvis ökades spänningarna med vårt land och Ryssland. År 1788 blossade ett krig mot Ryssland upp. Då var Frans Michael Franzén 16 år gammal och som gränsbo fick han uppleva kriget på nära håll. Mitt intryck är att han blev rädd och ville fly bort från Finland. Fyra år senare fortsatte han sina studier i historia i Uppsala och började skriva lyrik med motiv från antiken. Han disputerade i historia och ägnade sig aldrig åt teologi

 

Frans Michael Franzén hade turen på sin sida. I mitten på 1790-talet fick han följa med en förmögen familj på sönernas bildningsresa till Tyskland och England.  När Napoleons segrande trupper år 1798 marscherade genom Europa återvände gruppen hem till Sverige. Under tiden hade Frans Michael Franzén utnämnts till bibliotekarie för universitetsbibliotekarie i Åbo. Tjänsten innebar också att han skulle vara kyrkoherde i en landsortsförsamling utanför staden. I all hast måste Franzén skriva en avhandling i teologi, disputera och få denna godkänd för prästvigning. Franzéns styrka var bibelkunskap. Han lyckades med sin doktorsavhandling och prästvigdes några år efter hemkomsten till Finland.

 

I England pågick under den tid Frans Michael Franzén var i landet ett vetenskapligt teologiskt gräl om hur gammalt vår jord var. Den enda källa som fanns att tillgå var Bibelns första Mosebok. Gud skapade världen på sex dagar och den sjunde dagen vilade han. År 1650 började den engelske ärkebiskopen Amagh Ussher att med hjälp av Bibelns alla släkttavlor räkna ut när den sjunde dagen inföll. Det var söndagen den 23 oktober 4004 år före vår tideräknings början. Detta var den absoluta sanningen, som inte fick ifrågasättas av upplysningstidens filosofer, historiker och naturvetare.

 

England blev ett kluvet land. Ny teknik hade kommit med napoleonkrigen och man hade börjat gräva kanaler och bygga slussar i hela landet. Arbetsledarna gjorde märkliga skelettfynd i leran. Några läkare kom och tittade på fynden och skakade på sina huvud. Det var rester av okända djur som hade hittats. Folkfantasin började brodera ut märkliga historier om hur Gud för ungefär 5000 år sedan skickat sändebud med hemliga budskap till jorden och att de aldrig hade kunnat fara tillbaka till himlen på grund av att det började regna. Vilka hemliga tecken fanns i dessa ben? Var det farligt att äga ett sådant?

 

I England i likhet med vårt land vårt land kombinerades en tjänst vid universitetet med en prästtjänst. William Buckland hör till tvivlarna när det gällde ärkebiskop Usshers teser om jordens ålder. Han hade sedan barndomen samlat på underliga stenar, som påminde om förstenade djurdelar. Han hade också lärt känna den fattiga flickan Mary Anning, som i klipporna inte långt från Bath knackade fram märkliga ben från okända djur. Dessa sålde hon sedan till turister och kunde på sätt försörja sig själv, sin yngre bror och sin mor. William Buckland blev imponerad av flickan och hennes kunnande om märkliga djur. Han for till Oxford, fick en prästtjänst och lyckades starta kurser i det nya ämnet underbergologi.  Att studera vad som fanns under bergen och försöka förstå hur jorden hade skapats var inte att bryta mot Guds vilja. Hans nya ämne var ett försök att första Guds mening med livet på jorden. En tanke som att Gud hade förintat bergen och låtit havsbottnen resa sig och bli kullar var inte främmande för honom.

 

Frans Michael Franzén fick uppleva ännu ett krig. I februari år 1808 gick ryska trupper över gränsen vid Abborrfors. Ännu ett grymt krig var ett faktum. Studenterna tog till vapen och bönderna var rädda för att Ryssland skulle segra och att de skulle tvingas till livegenskap under storgodsägare. Kriget slutade som alla hade befarat. När freden slöts den 17 september 1809 var vårt land besegrat och tvingades att lämna ifrån sig Finland till Ryssland. Strax efter detta beslöt sig Frans Michael Franzén att flytta till Sverige. Han begärde tjänstledigt från sin tjänst vid Åbos universitet och fick en tjänst som kyrkoherde i Kumla. Han var nu en erkänd och av många uppskattad skald. Det blev därför naturligt att låta honom ingå i en grupp, som skulle ansvara för att vårt land fick en ny psalmbok.  En av hans uppgifter blev att skriva en psalm för adventstiden.

 

Frans Mickael Franzén utgick från bibeltexten om när Jesus rider in i Jerusalem. Den första versen var en skildring hur det skulle gå till när Herran kommer till jorden, som den skildrades i kapitel 40 hos profeten Jesaja. Jag har här använt mig av Karl XII´S bibel, som avviker något från Bibel 2000.  Israels barn hade plågats länge av erövrare. Nu skulle freden komma. Inledningen skulle bli att öknens berg föll samman och blev till en slätt och att dalen mellan dessa reste sig. Det skulle växa blommor längs en stig genom öknens ödemark och på den skulle Herran skrida fram.

 

Jag har inte sett detta första utkast, utan vet bara att det inte godkändes. Skalden Franzén tvingades att skriva om och hans formuleringar hör till vår psalmskatt. Kanske hörde han i sitt inre William Bucklands teser om jordens skapelse när han skrev om texten. Psalmen har nummer 103 i vår nuvarande psalmbok.

”Bereden väg för Herran

Berg sjunken djup stån upp

Han kommer, han som fjärran,

Var sedd av fädrens hopp”

 

Medan skalden Franzén kämpade med att hitta de rätta orden förlöjligades William Buckland i Oxford för sin nya vetenskapliga gren. Det visste ju alla att jorden skapades en söndag 4004 år från vår tideräknings början. Denna sanning gick det inte att ändra på. Det uppstod också hetsiga diskussioner om vilka djur som funnits med på Noas ark. Fanns det i flocken djur, som inte skildrades i Bibeln? Detta vetenskapliga gräl berodde på ett sensationellt fynd. Mary Anning lyckades är 1812 knacka fram ur berget ett 12 meter långt och välbevarat skelett med en lång näbb och 30 vassa tänder. Hon sålde skelettet till en förmögen dam och pengarna räckte till mat i ett halvt år för hennes lilla familj.

 

Tiderna ändrades långsamt i det konservativa England. Först år 1850 medgav teologerna att det inte gick att räkna fram jordens ålder med hjälp av Bibelns släktregister och att utdöda djur fanns med på arken. Willaim Buckland blev en uppskattad professor i det nya ämnet geologi i universitetet I Oxford. Mary Annings stora skelett såldes vidare till Natural History Museum i London och har fått det vetenskapliga namnet Ichtbysaurus. Bredvid skelettet finns ett anslag om vem Mary Anning var.

 

Uppgifterna om Mary Anning och William Buckland har jag hämtat ur första kapitlet i boken Dinosauriejägarna av Deborah Cadbury ISBN 91-89442-48-2. Bilden av Frans Michael Franzén har jag hittat på näten och den kommer ursprungligen från en praktpsalmbok från år 1899. Den är ett kopparstick av G. Fahlcrantz.

 

2 tankar om “

  1. Lyme Regis är verkligen värt ett besök.Där ser man framförallt efter häftiga regn hur människor plumsar i havet för att leta fossiler.Dessutom har man åkt genom så underbart vackra trakter för att komma ner till havet.Jag tror att fossilmuseet var Mary Annings hus när det väl begav sig.Hon var före Darwin med sina fynd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s