Cleves spegelfabrik i Liljeholmen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jag hoppas att jag har hittat den tomt där det i slutet av 1800-talet låg en spegelfabrik. Idag är det en liten park och där porlar det en liten bäck med vatten från stadens vattenledning. Få tänker idag på att för ungefär 200 år sedan var området där Liljeholmens köpcentrum nu breder ut sig en sankmark med surrande myggor och på vårarna spelande orrar. Det finns ingen notis i planteringen som påminner oss om detta.

 

Under flera år har jag funderat över varför en spegelfabrik byggdes mitt bland all verksamhet, som var inriktad på järnvägar och tåg. Järnvägen kom till Liljeholmen i slutet på 1850-talet och den 18 februari 1860 tuffade det första ångloket over järnvägsbron från Liljeholmen till Tanto. Detta blev starten för den nya arbetarförstaden Liljeholmen. Hit drogs affärsmän och ingenjörer. Fabriker och mer eller mindre välbyggda bostadsfastigheter växte upp som svampar ur jorden. Folk kom flyttande från landsbygden för att om möjligt skapa sig en framtid i denna nya förstad till huvudstaden. Nu är miljön helt annorlunda. Inga tåg stannar längre i Liljeholmen och det går att spana in rester av den gamla järnvägsbron. Höghus har ersatt låga träkåkar och de enda tecknen på den svunna industriepoken är ett knappt synligt industrispår till Cementas anläggning i Lövholmen.

 

Spegelfabriken kom året efter nedläggningen år 1902 att betyda mycket för den framväxande arbetarrörelsen i Brännkyrka socken i vars utkant Liljeholmen låg. Då bland de kvarvarande speglarna samlades en grupp män, vars största önskan var att förändra samhället. Det fanns ingen lokal där fackföreningarna kunde hålla sina möten och där man kunde samlas för att diskutera politik. Folket i Liljeholmen borde samla in pengar för att skaffa sig ett Folkets Hus. Hur många gånger dessa män samlades i spegelfabriken vet vi inta, bara att fabriken upphörde och att fastigheten bytte ägare. När Folkets Hus senare blev verklighet skedde detta i en nedsliten fastighet vid sjön Trekanten.

 

Det finns inte mycket information om spegelfabriken i Riksarkivet. Den var registrerad som ett aktiebolag med Reinhold Fredrik Cleve som huvudägare. Han finns också registrerad som grosshandlare när det gällde spegelglas och fönsterglas. Hur många anställda det fanns i fabriken vet vi inte och inte heller hur de speglar såg ut som tillverkades i denna fabrik. Utöver speglar slipades det glas.

 

Fram till mitten av 1850-talet var speglar en lyxvara, som få hade råd att skaffa sig. Det var påkostade speglar ofta med förgyllda ramar. Det vilade magi över speglar. Om Djävulen utan att någon såg det tog sig in i ett hus och när han speglade sig försvann han in i spegeln. Därifrån kunde han helt osynlig glida ut när en ung flicka i spegeln beundrade sitt eget utseende. Då fladdrade han in i flickan. Hon tappade sitt förnuft och gav sig ut på svindlade kärleksäventyr. Nio månader senare syntes resultatet i en vagga.

 

Skrocket om spegelmagi glömdes bort när folkskolan, järnvägen och industrierna kom. Samtidigt utarbetades ny teknik För att tillverka spegelglas. Det blev billigare att framställa speglar och nu började glasmästare att tillverka enkla speglar. De minst påkostade hade ingen träram utan klistrades upp på tjockt papper. Det hände att spegelglas gick sönder och då gick det att skära bitar, som sedan kunde bli fickspeglar och enkla toalettspeglar. Att nu tillverka billiga speglar kunde bli en lönande affär och år 1884 startade Reinhold Fredrik Cleve sin spegelfabrik i Årstadal i Liljeholmen.

 

Reinhold Fredrik Cleve avled år 1889 och verksamheten övertogs av glasmästare Andersson, som drev verksamheten vidare. Troligtvis var det tack vare denne okände man som, som den spirande arbetarrörelsen fick tillgång till lokalen.

 

Det hände mycket i slutet av 1800-talet. Vårt land fick uppleva en framgångsrik kvinnorörelse med krav på att de gifta kvinnorna skulle få bli myndiga och att alla vuxna skulle få rösträtt och kunna få säte och stämma i riksdagen. Några, som Kata Dalström, tog järnvägen och gav sig ut på landsbygden och agiterade, Det gällde att se trevlig ut när man väl kom fram och då var det bra att ha med sig en liten spegel. För männens del hägrade det att som Hjalmar Branting få vara med on internationella fredskongresser i Tyskland eller i Schweiz. Det gick nattåg söderut från Liljeholmen. Sovvagnarna var inte speciellt bekväma. I varje hytt fanns det två trevåningssängar och det krävdes starka ben för att klänga upp till den översta.

 

Jag gissar att männen i spegelglasfabriken diskuterade hur en socialistisk revolution skulle se ut. Skulle den ske genom att massorna tog till vapen eller gick det att ordna detta på fredlig väg? Fredens väg är den enda framkomliga vägen ansåg Hjalmar Branting. Det var inte alla i Liljeholmen som höll med honom om detta.

 

Drömmar fanns i den gamla spegelfabriken. Nästa generation arbetare skulle i bekväma och välutrustade sovvagnar medan tåget rullade mot Alperna kunna raka sig framför en spegel. Nedrustning tillsammans med socialism hade skapat ett fredens och välståndets Europa. Arbetarna hade fått tillbaka sitt människovärde och de ville se eleganta ut när de mötte representanter för olika länders regeringar.

Man i tågkupé utan UW (1)

Drömmarna slog aldrig in. Sommaren År 1914 tändes en gnista i Sarajevo och det första världskriget blev ett faktum.

Bilden på arbetaren framför spegeln har ritats av Ulla Weidstam

Utöver handlingar i Riksarkivet har jag använt mg av Torbjörn Norman : ”Hjalmar Branting, freden och Folkens förbund (2014)” samt Torsten Sylvén och Elisabeth Welander-Berggren : ”Speglar spegelmakare och fabrikörer 1650-1850 (2000)

Charlottendal i Gröndal och kryddkramhandlare Keisner

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Varje gång jag i Stockholms grönområden hittar spår av förflutna tider grips jag av glädjerus och vill skrika ut min hänförelse. Detta har hänt en av de sista dagarna när jag lät blicken glida till ett hål i vegetationen vid Mälarens strandkant strax intill en nedlagd fabrik i Lövholmen. Här upptäckte jag rester av en brygga. Hit kom i mitten på 1700-talet kärlekssugna män för att få uppleva ljuva stunder på krogen Ludikulla. Detta manliga nöje upphörde i slutet av 1770-talet när kryddkramhandlare Anders Keisner köpte krogen, rev de gamla husen och skapade ett ståndsmässigt sommarnöje, som han uppkallade efter sin hustru Charlotte. Enligt husförhörslängden för Brännkyrka socken år 1781 bodde det en läskunnig trädgårdsmästare på Charlottendal. Några spår av ägaren till fastigheten finns inte i kyrkböckerna. Vem var denne kryddkramhandlare och hur kom det sig att han fick så god ekonomi att han kunde satsa på ett vackert sommarnöje?

 

Tjugo år tidigare, år 1761 var ett år när skördarna slog fel och tiggare traskade runt på Stockholms gator och torg. Många av dessa dämpade hungern med starkt kryddat finkelbrännvin och berusade män och kvinnor raglade fram överallt. Fylleslagsmål hörde till dagen. Det beslutande organet för vårt land var Kammarkollegiet och dess president hade mycket stor makt. Tillsättningen av denne president var politisk och de två partierna Hattarna och Mössorna utmanade ständigt varandra. Detta år hade Hattarna makten och president i Kammarkollegiet var Karl Fredrik von Höpken. Han undertecknade alla handlingar om beslut och sedan fick kung Adolf Fredrik sätta dit sin namnstämpel.

 

Vintern kom och den 3 december hölls ett sammanträde i Kammarkollegiet. Det viktigaste beslutet blev att all husbehovsbränning i städerna Stockholm, Göteborg och Karlskrona skulle förbjudas och krögare, som tidigare haft tillstånd för att tillverka brännvin, fick detta indraget. Det blev också förbjudet att sälja brännvin innanför städernas tullar. Dessa beslut förde med sig att alla, som önskade sig ett par supar till middagen, fick fara ut till värdshus utanför tullarna. Det enda värdshus som finns kvar sedan denna glansperiod är Stallmästargården.

 

Ungefär samtidigt fick Anders Keisner burskap i skrået för kryddkramhandlare i Stockholm. Var han hade sitt försäljningsställe har jag inte lyckats ta reda på, troligtvis låg det i närheten av Skeppsbron. Det var en smula riskabelt att satsa på kryddor, som var något som endast de välbärgade hade råd att köpa. Den svenska ekonomin var i gungning och inflationen var ett gissel för vanligt folk.

 

Den svenska utrikeshandeln började ta fart efter freden i Nystad 1721. Holländska skepp kom till Stora Sjötullen vid Blockhusudden. De fortsatte sedan till Skeppsbron, där de lastade av sina varor. Här bodde de förmögna affärsmännen och bakom de vackra fasaderna låg deras magasin. Kryddor var en eftersökt vara och ett användningsområde var att med hjälp av olika kryddor dölja smaken av finkelolja i brännvinet. Ett annat var att krydda maten. Det är ett känt faktum att starkt kryddad mat kan dämpa upplevelserna av hunger och minska aptiten. Under krigsåren och år, när skördarna slog fel, var maten mycket saltad och helst skulle den ha en strak smak av peppar. En genomgående dryck var brännvin, som hade smaksatts med olika odlade eller vilda växter. Bruket med starkt kryddad mat blev mattradition fram till mitten på 1700-talet när bland andra Carl von Linné påpekade att detta kunde vara hälsovådligt.

 

År 1755 började förändringen av hur svenskarna såg på matlagning få genomslag. Då kom boken ´Hjälpreda i hemmet för unga fruentimber´ut. Författarinnan var Anna Christina Warg och boken kallades sedan för Cajsa Wargs kokbok. Författarinnan varnar för starkt kryddad mat och ville gärna se stor variation när det gällde att krydda både mat och brännvin. Att då sälja kryddor innebar att försäljaren borde kunna ge råd om matlagning och smaksättning av finkelbrännvin. De besuttna ägde som regel en fastighet utanför tullarna och här var det fritt fram för att bränna sitt eget brännvin.

 

Anders Keisner hade burskap i Stockholm, vilket innebar att han fick delta i valet av vem som skulle bli representant för Stockholm i borgarståndets i riksdagen. Borgarståndet hade glidit över från att tidigare söka sig till Hattarna till de fredsvänliga Mössorna. En av anledningarna kan ha varit att köpmännen längs Skeppsbron upplevde Hattarna som krigshetsare och en annan var att den inkomstbringande salthandeln med länderna runt Medelhavet skulle försvåras om ett krig bröt ut. När Gustav III den 19 augusti 1772 drev igenom en ny regeringsform, som gjorde honom enväldig, vägrade borgarståndets talman Carl Fredrik Sebaldt att skriva under godkännandet av en ny regeringsordning. Det blev en av ståndets tjänstemän, som fick göra detta. Man hade fått nog av enväldiga kungar, som inte drog sig för att starta nya krig.

Handeln vid Skeppsbron påverkades inte av den nya regeringsformen. Fartygen kom och lossade sina laster och köpmännen kunde bygga upp sina förmögenheter. Under dessa är minskade Stockholms befolkning. Mycket berodde detta på att staden saknade renhållning och att snuskets sjukdomar skördade många offer. Alla, som hade möjlighet, flyttade sommartid bort från staden. En av dessa var kryddkramhandlare Anders Keisner.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kryddkramhandlare Keisner, som var med och röstade fram att Carl Fredrik Sebaldt fick representera Stockholms borgare i riksdagen, skulle idag ha varit helt bortglömd om inte hans sommarbostad finns kvar. År 1795 gjordes en förteckning på stadens kryddkramhandlare och då hade kryddkramhandlare Keisner dragit sig tillbaka.

Bilden på Charlottendal är nytagen. Det är tack vare byggmästare Olle Engkvist som huset har befarats. År 1947 skedde renoveringen och allt gjordes för att återskapa det sena 1700-talet. De gamla träden i trädgården fick stå kvar.

De vackra fasaderna längs Skeppsbron finns fortfarande kvar, men någon kryddhandel i gränderna i Gamla Sta´n har jag inte hittat.

Skeppsbron_1790a
Bilden på Skeppsbron på 1790-talet är en akvarell målad av Johan Petter Cumelin, Stockholms Stadsmuseum.

Inspiration till denna blogg har jag upplevt vid läsningen av nätupplagan av Svenskt Biografiskt Lexikon, Norstedts svensk historia 1721 – 1830 och handlingar i Stockholms stadsarkiv.

Landshövding Johan Georg de la Grange och skalden Erik Johan Stagnelius

Lilla_torget_i_Kalmar[1]

Det är något visst med torgen i våra mindre städer. I Kalmar vid Lilla Torget ligger Residenset. Bilden kommer från Wikimedia Commons, fotograf Västgöten. Den vackra byggnaden till höger på bilden är från slutet av 1600-talet. Det är Residenset och här bodde landshövding Johan Georg de la Grange i tolv år från år 1810. På andra sidan av torget, till vänster på bilden, hade biskop Magnus Stagnelius sin tjänstebostad och i huset fanns biskopens kansli. Biskopen har blivit känd på grund av att han var far till skalden Erik Johan Stagnelius. Över detta torg ilade tjänstemän till den krävande landshövdingen och stiftets präster kom skridande för att göra en artighetsvisit hos biskopen.

 

Landshövding Johan Georg de la Grange var en man med mycket bestämda åsikter. Han hörde inte till den innersta kretsen runt kronprins Karl Johan och hade inga möjligheter att påverka olika beslut om bland annat skatter och utvecklingen av jordbruket. Från statens sida var det sparsamhet på alla plan som gällde. Statsskulden var stor efter kriget mot Ryssland, den svenska dalern hade sjunkit i växlingsvärde och inflationen hade skjutit i höjden. Tiggare och krigsinvalider drev omkring på Stockholms gator. Något måste göras och den ansvarige för landets ekonomi var Gustav Fredrik Wirsén.

 

Johan Georg de la Grange kom inte överens med Gustaf Fredrik Wirsén. Det hade börjar 1814 när han av kronprins Karl Johan utsågs till materalansvarig för fälttåget i Norge. Det behövdes mycket material som till exempel skjortor, byxor och yllestrumpor för soldaterna, sjukvårdsutrustning, liksäckar och extra trumpinnar. Gustav Fredrik Wirsén ansåg att kriget var för dyrt. Johan Georg de la Grange stod på sig och fick så småningom rätt. Den dagliga omsorgen av soldaterna måste fungera, annars var kriget dömt att misslyckas.

 

Detta krig kom att föra med sig en livslång ovänskap mellan landshövding de la Grange och Gustaf Fredrik Wirsén. När de träffades gick diskussionens vågor höga och landshövdingen var påstridig. Beskattningen av jordbruket borde minskas och få samma villkor som handeln.

 

Vi vet inte speciellt mycket om Johan Georg de la Granges familj. Hans hustru avled år 1817 i Kristinehamn där hennes familj bodde. Var döttrarna sedan vistades känner jag inte till, men mycket talar för att de blev kvar i moderns hembygd i Varnums socken i Värmland eller i Kristinehamn. Mitt intryck är att landshövdingen efter hustruns bortgång blev mycket ensam. Han blev känd för sin stora arbetsförmåga, sitt engagemang för jordbruket, krav på mindre tillverkning av brännvin och för sitt hetsiga humör. Om inte länsmännen lydde hans order kallade han upp dem till Residensen och lät dem få smaka på sin knutpiska.

 

1818 blev köldens år, ett av de kallaste åren under hela 1800-talet. Våren kom sent och sommaren blev torr och solfattig. Då och de kom häftiga regnskurar och luften blev fuktig. Höet, som trots allt bärgades, möglade. När hösten kom var svälten ett faktum. Husdjuren nödslaktades och detta förde med sig att det året därpå blev brist på får och kor.

 

Jag vet inte hur landshövdingen lyckades skapa bättre förutsättningar för jordbruket. Däremot känner vi till hur det dagliga livet var i staden år 1820. Detta beror på att skalden Erik Stagnelius tillfälligt flyttade hem till Kalmar. Han kom från Södermalm i Stockholm och här hade skaffat sig avancerade spritvanor, som också innebar bruk av opiater. Varje kväll i Kalmar önskade han få en sejdel med svagdricka och en salt och orensad sill placerat på bordet vid sängen. Detta skulle bli en tidig frukost för att nyktra till.

 

På Södermalm var Erik Stagnelius enstöringen, som bodde nära Maria Magdalena kyrka. Det var som om Bellmans epistlar och sånger tonade ut från husen runt Adolf Fredriks torg (nuvarande Mariatorget). Här fattade i början av år 1820 Erik Stagnelius ett ovanligt beslut. Han måste fara tillbaka till Kalmar och här bli stadens Bellman. Musiken fanns redan. Nu skrev han sina egna texter, som handlade om det dagliga livet i Kalmar.

 

Johan Georg de la Grange kunde detta år vara ganska belåten med det han hade uträttat. Uppfödningen av får hade lyckats och de betade nu på fästningsvallarna. Ibland smet några ut och vandrade runt på gatorna där de fick samsas om utrymmet med ankor, gäss, kalkoner och höns. Det fanns mer mat än stadens invånare kunde äta upp. Problemet var att det tog för lång tid att forsla överskottet med ett segelfartyg till Stockholm och under denna tid kunde till och med rökt fårbog mögla.

 

Johan Georg de la Grange ansåg att säd och potatis var mat och inte råvara för framställning av finkelbrännvin. Bruket av denna dryck måste minska till minst hälften. Han hade förgäves försökt få kalmarborna att leva efter detta och mötts av ett kompakt motstånd speciellt från skepparna. Ett annat problem var färjan till Öland. Det hörde till för både män och kvinnor att ha ett par jamare innanför västen innan man gav sig ut på havet. Erik Stagnelius fångade livet på färjan till Öland i en av sina Bellmansdikter.
”Färjan är redan fuller
Järngrytor, smör och kastruller
Kroppkakor ligga huller
Och buller om varandra.
Käringarna stupa kuller
Byttor om varandra. Dem tog Fan”

 

I Erik Stagnelius dikter om livet i Kalmar finns flera skildringar av stadens kända personer. En av dessa är Kniberg, som gillade astronomi och en annan landshövding de la Grange. Dessa blev kalmarbornas örhänge, som de gick och gnolade på.
”Ett midnattsmoln var blick för Knibergs öga stänger
Vilt dånar ras.
Och luftens de la Grange kring öde rymder svänger
Sin blanka länskarbas.”

 

Mitt intryck är att nu insåg Johan Georg de la Grange att han hade kämpat färdigt som landshövding. De ständiga grälen om skatter och jordbruksekonomi med Gustaf Fredrik Wirsén och nu skalden som drev gäck med honom var påfrestande. När förordnandet som landshövding gick ut år 1822 valde han att lämna Kalmar och flytta till Älvstorps herrgård i Grythyttan. Samma år återvände skalden Erik Stagnelius till Södermalm. Här avled han ett år senare och hans grav finns på Maria Magdalena kyrkogård.

Detta blir min sista blogg om Johan Georg de la Grange. Inspirationen är hämtad från boken ’Erik Johan Stagnelius’ författad av Fredrik Böök år 1919 och boken ’Stamfadern’ författad av Kenne Fant år 1993. En bok, som jag har använt mig av i samtliga bloggar är ’Omvälvningarnas tid’ av Martin Hårdstedt utgiven år 2010.

Johan Georg de la Grange – landshövding i Kalmar län

Kalmar_slott_-_KMB_-_16001000535363

Mitt intryck är att mycket litet hade ändrats i Kalmar från år 1810, när major de la Grange blev landshövding, fram till den senare delen av 1800-talet. Då gjorde Carl Svante Hallbeck en blyertsteckning över slottet. Slottet var vid denna tidpunkt förfallet och det var tal om att det skulle rivas. Det hade använts bland annat som fängelse, kronobränneri och sädesmagasin.

 

Johan Georg de la Grange kom till en stad, som ruvade över minnen från en förgången storhetstid. Det bodde ungefär 4000 människor i Kalmar och innanför fästningsvallarna fanns resterna av en på 1790-talet nedlagd garnison. Ledare i denna grupp ganska inflytelserika herrar var överste Peter Fredrik Kock. Här drömde man sig tillbaka till skimret över Gustavs dagar och tiden när Finland tillhörde vårt land. Köpmännen var konservativa och ogillade allt nytt. De mest betydelsefulla var landshövdingen och biskop Magnus Stagnelius, som har gått till historien på grund av att han var far till skalden Erik Johan Stagnelius.

 

År 1810 var en tid fylld av oro. Tronföljaren hade helt plötsligt avlidit och många var övertygade om att han hade blivit förgiftad av någon i gruppen kring Axel von Fersen. Axel von Fersens galavagn utsattes för hänsynslös stenkastning i samband med jordfästningen av arvprinsen. Axel von Fersen avled av skadorna och detta illdåd kom att kasta mörka skuggor långt fram i tiden. Detta innebar bland annat att den nye adopterade tronföljaren marskalk Bernadotte blev mycket misstänksam mot alla, som på något sätt kunde kopplas samman med de gamla gustavianerna.

 

Johan Georg de la Grange deltog riksdagen år 1810 i Örebro när marskalk Bernadotte valdes till tronföljare. Han har senare medgivit att det mesta av riksdagsdebatterna tråkade ut honom. År 1810 hade han säkert annat att tänka på. Hans familj, hustrun och två minderåriga döttrar, hade tillfälligt flyttat till Kristinehamn där hustruns mormor hade slagit sig ner. Här föddes parets fjärde barn, en flicka som avled i samband med förlossningen. Tidigare hade en dotter avlidit i tidig ålder. Vi vet inte om Johan Georg de la Grange hoppades att kunna samla sin familj i Kalmar.

 

Sverige var ett land i kaos. Statsskulden var mycket stor och landsbygdens sädesmagasin hade tömts under krigsåren. Det hade varit missväxt och kalla vintrar. Skatterna på jordbruket var höga och Årstafrun beklagade sig i sin dagbok över detta. Nu hade vårt land fått en ny tronföljare, som tidigare hade varit en av kejsar Napoleons marskalkar. Detta var mannen, som skulle ge Sverige en ny och bättre framtid. Ryssland borde besegras och Finland åter bli svenskt.

 

I denna tid fylld av hopp inledde Johan Georg de la Grange sitt arbete som landshövding i Kalmar. Invånarna i länet upplevde nästan omedelbart att de hade fått en energisk och jordbrukskunnig landshövding. Han hade mycket bestämda åsikter och ogillade när de underställde inte gjorde som han sa. Det första han tog itu med var att se till att ingen behövde svälta. Sädesmagasinen måste fyllas på och nu gällde det att bygga upp nya förråd. När våren kom måste det finnas utsäde.

 

Senhösten 1811 tog landshövding de la Grange initiativ till att bilda ett kungligt hushållningssällskap. Detta skedde på gästgivargården i Staby. Gården var ganska stor och taken var täckta med torv. Här frodades gräs och varje år i juli skickades en dräng upp på taket för att slå gräset, som sedan torkades till hö. Det gällde att ta tillvara allt.

 

Landshövdingen red runt i sitt län och konstaterade att många knappt kunde läsa och skriva, att svält fanns i de flesta torp och gårdar samt att det var vanligt att stöta på berusade människor av båda könen. Nu tog han två beslut, som inte blev speciellt populära. Det första var att se till att det tillverkades mindre alkohol och att värdshusvärdarna fick uppmaningar att inte servera för många supar till sina gäster. De borde också tala om för alla de stötte på att det var viktigare med mat än med brännvin. En bieffekt borde bli att det blev mindre fyllerislagsmål och en lugnare tillvaro på Kalmars gator och torg.

 

En annan nymodighet var att städernas hantverkare skulle gå i skola på söndagarna efter högmässan i kyrkan. De borde lära sig att läsa och förstå innebörden av olika kungörelser, att skriva och att räkna. Det måste bli slut på att berusade hantverkare stök omkring och skränade på gatorna på söndagarna. Många uppskattade detta medan andra upplevde det som ett av landshövdingens onödiga påbud.

Befolkningen i Kalmar län fick det långsamt bättre. Många följde med vad som hände i Europa och de allra flesta beundrade kejsar Napoleon. När kronprins Karl Johan gjorde klart för alla att han tänkte ingå i en allians tillsammans med bland annat England och Ryssland för att på slagfältet kämpa mot de franska trupperna blev de mest konservativa irriterade på kronprinsen. När det sedan stod klart för alla att kravet var att erövra Norge från Danmark och att låta Ryssland få behålla Finland växte missnöjet ute i bygderna.

 

Johan Georg de la Grange deltog i kriget dock inte i de väpnade styrkorna i kriget i Norge. Han var ansvarig för materialförsörjningen, vilket blev en knepig uppgift. Krig kostade pengar och statsskulden var inte betald. Trots alla svårigheter med ekonomin lyckades han bra med denna uppgift.

 

Freden slöts i Kiel den 14 januari år 1814. Danmark fick lämna över Norge till Sverige och som kompensation erhöll Danamrk svenska Pommern, som varit en del av vårt land sedan Gustav II Adolfs dagar. Danmark sålde därefter denna del av Tyskland till Preussen. I samband med detta erhöll vårt land en ganska stor summa pengar, som var avsedda att täcka de kostnader vårt land hade haft för insatserna i kriget mot kejsar Napoleon.

 
I Stockholm hyllades kronprinsen för denna framgång i fredsförhandlingarna. I det konservativa Kalmar län tänkte man annorlunda. Varför byta bort Finland mot Norge? När landshövding de la Grange kom tillbaka efter kriget till sitt län fick han ett ganska kyligt mottagande av länsstyrelsen.

 
Det fanns en i länet, som öppet hyllade kronprinsen för denna överenskommelse. Det var biskopens son skalden Erik Johan Stagnelius.

Gustav Adolfs Torg mars år 1809

SSMD0142B 001

SSMD0142B 001

Mitt intryck är att mycket litet hade ändrats sedan år 1809. Någon gång på 1800-talet fotograferade en idag okänd fotograf torget. Den stora skillnaden är att det inte rullade några hästspårvagnar på torget år 1809. Bilden kommer från Stockholmskällan.

Mars månad år 1809 var omvälvningarnas månad. Något nytt borde skapas i vårt land, det måste bli slut på alla krig och unga män skulle slippa att skrivas ut till Lantvärnet. Kungen borde röjas ur vägen. De militärer och högre tjänstemän, som diskuterade hur förändringarna borde ske, samlades hos Jakob Cederström i hans bostad vid Gustaf Adolfs Torg snett emot Operan. De kallades för Cederströmska klubben och hit fick inte vem som helst komma.

 

Jakob Cederström var född den 21 januari 1782 och kom från en militärsläkt. All undervisning sköttes i hemmet och hans pappa ansåg att sonen redan i mycket unga år skulle lära sig rida och jaga. I de tidiga tonåren skickades han till Uppsala för fortsatta studier. Någon akademisk examen blev det inte. Det var officersyrket inom kavalleriet som lockade och när det pommerska kriget bröt ut år 1805 deltog han som löjtnant. Under dessa krigsår lärde han känna den åtta år äldre major Johan Georg de la Grange. Jakob Cederström hörde till den skara svenskar som togs till fånga av marskalk Bernadotte och sedan skickades hem.

 

För en officer gällde det att alltid ställa upp. När det ryska kriget bröt ut 1808 skickades Jakob Cederström till Finland. Nästan omedelbart skadades han i den ena foten och fick genast åka hem för vård. Foten gick inte att rädda utan den amputerades. I samband med sjukvården förnyades kontakten med Johan Georg de la Grange, som nu ansvarade för vården av sårade och sjuka officerare och soldater.

 

I Cederströmska klubben gick diskussionens vågor höga. Sverige borde få en annan regent och kungen avsättas. De mest radikal krävde att kungen skulle mördas och andra ansåg att han kunde kidnappas. Den mest försiktige i denna grupp var Hans Järta, som hade bittra erfarenheter av mordet på Gustav III.

Hans_Järta

Bilden på Hans Järta kommer från boken Sveriges historia intill tjugonde seklet band 5 författad av Carl Hildebrand. Tecknare okänd.

 

Hans Järta hade representerat den adliga släkten Hjerta på den stormiga riksdagen i Norrköping 1800. Han vägrade att godta besluten om kungens makt och höjda skatter. I samband med detta avsa han sig sitt adelskap och kallade sig Hans Järta. Det var inte första gången det blåste kring honom. I ungdomen hade han varit kritisk mot Gustav III och kände till planerna att döda kungen. När dagen för maskeradbalen 15 mars 1792 kom steg Hans Hjärta in i Operan tillsammans med de andra maskeradgästerna. Dagen efter skottet förhördes han av polismästaren och gav vilseledande uppgifter. Han kunde aldrig knytas till gärningsmännen och efter det att Anckarström erkänt skottet hölls inga mer förhör med Hans Hjerta. Under de år som hertig Karl var förmyndare för den omyndige Gustav IV Adolf erhöll Hans Hjärta olika befattningar inom den statliga förvaltningen. Efter riksdagen i Norrköping fick Hans Järta ett arbete i Kopparbergs bergslag och försörjde sig som advokat och affärsman. Det blev lärorika år och han upplevde hur hårt krigen påverkade folket i Dalarna.

 

I den Cederströmska klubben fanns också landshövdingen i Kalmars län Michael Anckarsvärd. Skrivelserna till denne landshövding är en nedslående skildring av hur svårt det var för bönderna i Kalmar län. Utskrivningarna till Lantvärnet förde med sig brist på arbetskraft och männen, som fanns att tillgå, höjde sina krav på bättre ekonomiska villkor. Jordägarna tvingades att lämna en stor del av skörden till armén. Folk svalt och varje vår blev det ont om utsäde. Potatis hade inte slagit igenom som middagsmat utan användes mest för framställning av brännvin. Kriget måste ta slut och kravet på att leverera brödsäd till armén borde omedelbart upphöra.

 

Beslutet att fängsla kungen i Stockholms slott togs hastigt. Gustav IV Adolf kungjorde att han personligen tänkte ta kommandot över den södra armén. Detta fick inte ske. Nu blev det Carl Johan Adlercreutz uppgift att tidigt på morgonen den 13 mars 1809 tillsamman med sex andra officerare tåga in i Stockholms slott och där fängsla kungen. Med i denna grupp fanns Johan Georg de la Grange. Jakob Cederström deltog inte i detta och senare träffade han den avsatte kungen och var nedlåtande på ett mycket stötande sätt.

 

Medlemmarna i den Cederströmska klubben fick efter det att kungen blivit avsatt bråda tider. Kriget mot Ryssland pågick fortfarande, vinterstormarna tjöt runt husknutarna och det var ont om ved för uppvärmning av bostäder. Johan Georg de la Grange skickades som diplomat till marskalk Bernadotte och kejsar Napoleon. Alla i klubben var överens om att vårt land behövde en ny författning med nya grundlagar innan en ny kung kunde utses. Ansvarig för detta arbete blev Hans Järta.

 

Äntligen blev det vår. Måndagen den 1 maj samlades riksdagen i Rikssalen i Stockholms slott och Årstafrun gjorde sitt yttersta för att få se så mycket som möjligt av ståten. Redan tidigt på morgonen for hon in till staden i sällskap med sonen Hans Abraham för att uppleva att riksdagen blåstes ut på Riddarhustorget. Riksdagsmännen samlades i Rikssalen och Årstafrun och sonen besökte goda vänner för att få något att äta. På eftermiddagen for hela sällskapet ut till Djurgården. Denna soliga dag kom folk strömmande för att titta på när hertig Karl med familj och de nya männen kom för att låta sig hyllas av stockholmarna. Årstafrun fick ta del av flera nyheter. Landshövdingen i Kalmar län Michael Anckarsvärd hade utsetts till ny lantmarskalk. På morgonen hade han tillsammans med ärkebiskopen varit hos hertig Karl och svurit en trohetsed. Major de la Grange var med och meddelade att han fått utfästelse från kejsar Napoleon att det inte skulle bli någon inblandning från fransk sida i valet av ny svensk kung. Västra armén under ledning av Georg Adlersparre kom tågande. Årstafrun kommenterade i dagboken att detta var en samling ståtliga män. Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta och prinsessan Sophia Albertina satt i samma vagn och båda nickade vänligt till alla de såg. Hemma konstatera Årstafrun att hennes make var sur och att hon aldrig tidigare hade haft så roligt tidigare den första maj.

 

Jakob Cederström blev senare landshövding för Gotlands län. Landshövdingen med träben var en skicklig ryttare och han brukar skildras som Gotlands genom tiderna bästa landshövding.

Ceserström Jakob

En idag okänd konstnär målade porträttet av Jacob Cederström under hans tid som landshövding. Bilden kommer från Media Viewer.

Johan Georg de la Grange som diplomat

F´Fredrik AUGUST i

En av alla dessa män, som kunde utgöra ett hot mot vårt land i mars 1809, var kung Fredrik August I av Sachsen. Han stod kejsar Napoleon mycket nära var detta år hertig av Warszawa. Målningen gjordes 1823 av Carl Christian Vogel von Vogelstein och tillhör Galerie neue Maister. Fotografen är okänd. Förlorad målning under det andra världskriget.

 

Senvintern 1809 hopade sig orosmolnen över vårt land. Den franske kejsaren Napoleon stod på höjden av sin makt och han regerade över Europa med stöd av tsar Alexander I i Ryssland och Österrikes kejsare. Polen hade förvandlats till ett franskt hertigdöme och styrdes nu av Sachsens kung Fredrik August I, som var en av kejsar Napoleons trognaste bundsförvanter. Ett litet fåtal svenskar var oroliga för att denne kung skulle förklara Sverige krig och skicka polska trupper över Östersjön för att förena sig med danskarna och erövra Skåne. Det var en tid när mycket oväntat kunde hända.

 

Kung Gustav IV Adolf hatade kejsar Napoleon och allt vad han stod för. Han ställde upp i kampen mot denne franske krigare, som han liknade vid Odjuret i Johannes Uppenbarelsebok i Bibeln. På så sätt drogs vårt land in i kriget på Englands sida. Ett resultat av detta blev det finsk-ryska kriget, som enligt de svenska officerarna sköttes mycket dåligt från kungens sida.

 

Den svenska statskuppen inleddes tidigt på morgonen måndagen den 13 mars 1809. Ledaren var översten Carl Johan Adlercreutz och han hade hjälp av sex officerare. I denna skara fanns Johan Georg del la Grange, som nu var ansvarig för soldater och officerare, som hade skadats eller blivit sjuka under det pågående svensk-ryska kriget i Finland. Statskuppen blev oblodig och klockan sex på eftermiddagen lästes en kungörelse upp på olika torg i Stockholm. Kung Gustav IV Adolf var avsatt och hertig Karl var tillförordnad regent.

 

Kuppmännen insåg snart att det var en sak att avsätta en oduglig kung och en helt annan att se till att vårt land fungerade. Kejsar Napoleon måste underrättas och allra helst lova att inte låta någon av sina närmaste män bli Sveriges nye regent. Det gällde också att få ett avtal med marskalk Bernadotte och få denne skicklige härförare att inse att inga franskledda trupper skulle skickas in i Skåne.

 

Det blev Johan Georg de la Grange som skulle utföra detta svåra uppdrag. Det var bråttom. Kriget mot Ryssland pågick fortfarande och det gick inte att sluta ett vapenstillestånd med Ryssland förrän Sverige hade fått en ny regent, som kejsar Napoleon hade godkänt.

 

Våren var sen och dagen efter statskuppen kom kylan och det blåste upp till snöstorm. Kölden höll sedan i sig under hela mars månad. Vilken dag Johan Georg de la Grange startade sin resa söderut vet vi inte och inte heller hur han kom över Östersjön och för att sedan kunde fortsätta söderut till Dresden i Sachsen, där marskalk Bernadotte nu fanns med sin sachsiska här.

 

Det märktes i Tyskland att det pågick mobilisering av soldater. Unga rekryter ryckte in och ett litet fåtal av dessa rymde från sin tjänst. De gömde sig i skogarna och livnärde sig på stölder och att röva vägfarare. Det gällde att inte färdas ensam genom Tyskland och att se till att några av ledsagarna var beväpnade. Johan Georg de la Grange kom så småningom fram till Dresden och här hade han inga svårigheter att få diskutera det som hade hänt i vårt land med marskalk Bernadotte.

 

Det var två yrkesmilitärer som möttes. De upptäckte snart att de hade mycket gemensamt. Dit hörde att se till att soldaterna inte gjorde övergrepp mot civilbefolkningen, att de inte stal och att de inte söp sig fulla och började slåss. Det är oklart om Johan Georg de la Grange fick tillfälle att träffa Sachsen kung. När han några dagar senare reste vidare mot Paris hade han kommit överens med marskalk Bernadotte att inga franska, polska eller sachsiska trupper skulle skeppas över Östersjön för att invadera Skåne. Det viktigaste med mötet var att marskalk Bernadotte hade fått förtroende för Johan Georg de la Grange.

 

Det blev helt annorlunda i Paris. Den 23 januari hade kejsar Napoleon kommit tillbaka från Spanien, där han hade sett till få slut på alla lokala uppror. Nu regerades Spanien av hans bror Joseph, som omedelbart hade upplevt stora svårigheter att styra över detta land. Ett annat bekymmer var att fransmännen inte hade kunnat besegra det engelskvänliga Portugal.

 

Kejsar Napoleon hade blivit annorlunda. Numera var han inbunden och misstänksam mot alla utom sin närmaste rådgivare. Det hade nyligen kommit signaler från Österrike. Ärkehertig Karl önskade säga upp allt samarbete med kejsar Napoleon och starta ett befrielsekrig. Det gällde att snabbt skapa en ny armé, vilket inte var det lättaste. Den skulle bestå av 120 000 soldater. De allra flesta nyrekryterade var unga och oerfarna. De kom inte från Frankrike utan från annekterade länder som Preussen, Sachsen, länderna kring floden Rehn och Polen. Det fanns inget gemensamt språk och många av de nyinkallade förstod inte vad det var de skulle försvara och varför de skulle skickas ut i ett krig mot Österrike.

 

Johan Georg de la Grange fick audiens hos kejsaren. Allt gick ganska snabbt och Johan Georg de la Grange fick en utfästelse om att kejsaren inte hade för avsikt att lägga sig i valet av en ny svensk kung. Han hade just då inga tankar på att lägga sig i den svenska inrikespolitiken.

 

Johan Gerge de la Grange hade tur. Den 17 april tågade de österrikiska trupperna in i Bayern, som var en del av Sachsen. Nu rasade kriget i Tyskland och kejsar Napoleon hade annat att tänka på än vad som hände i Stockholm. När detta hände var Johan Georg de la Grange tillbaka i Sverige och arbetet med sjuka och sårade soldater.

Österrikes krigslycka vände snart och de franska trupperna föste Österrikes här framför sig till floden Donau. I Wagram utkämpades ett avgörande slag och i detta deltog marskalk Bernadotte med sin sachsiska kår på 12 000 soldater. I början av slagets överrumplades denna kår och Bernadottes soldater sköts skoningslöst ner av Österrikes artilleri. När marskalk Bernadotte försökte få en överblick över vad som hade hänt kom plötsligt kejsar Napoleon ridande. Han tittade ner på marken, såg de döda soldaterna och fick ett vredesutbrott. Marskalk Bernadotte var oduglig som överste och avsattes omedelbart. Det hela gick mycket snabbt och några veckor senare var marskalk Bernadotte tillbaka till sitt hus i Paris. Detta blev hans sista krigslag under kejsar Napoleons befäl.

 

I detta för Napoleon segerrika krig krossades Österrike. I fredsuppgörelsen ingick bland annat att kejsarens dotter den adertonåriga dotterns skulle bli kejsar Napoleons andra hustru och förhoppningsvis skänka honom en son.

 

Sonen Napoleon, kung av Rom, föddes den 29 mars 1811. Tavlan med mor och son målades nästan omedelbart efter förlossningen och finns numera i slottet i Versailles. Fotograf okänd, Joconde databas.

Marie.Louse

Johan Georg de la Grange – majoren som blev sjukvårdsansvarig

Åseda kyrka

Åseda kyrka Wikomedia commons  fotograf Bernt Franssom

Äntligen kunde major Johan Georg de la Grange komma hem till Åseda i Kronobergs län. Det var tidigt på hösten år 1807. Det mesta var sig likt och kyrkans vitkalkade ytterväggar glittrade i solen. På kyrkogården hade hans andra dotter fått sitt sista vilorum. Hon hade avlidit i samband med förlossningen samtidigt som han marscherade med sina indelta soldater för att våren 1805 delta i kriget mot kejsar Napoleon. Vid denna tidpunkt hade de franska trupperna gått fram som segrare över den områden, som idag är Tyskland och Polen. De enda motståndarna var England och Sverige.

Detta krig slutade illa för svenskarna. I november år 1806 tvingades svenskarna att kapitulera inför marskalk Bernadotte. Officerarna förhördes noga och den franske marskalken upplevde att den som hade de mest intressanta upplysningarna var major de la Grange. Därför skickades han vidare som krigsfånge till kejsar Napoleon för ytterligare förhör. Här blev majoren kvar i tio månader innan han kunde få vara med om en fångutväxling och få återvända hem. I samband med frigivandet fick han intyga att aldrig mer ingå i något militärt stridande förband.

Det hade hänt en hel i hans familj under hans frånvaro. Vid ett tillfälle under kriget hade han fått permission och kunnat fara hem. Nu syntes resultatet av detta. I vaggan låg den livskraftiga dottern Emilia, som nu var flera månader gammal. Den äldsta dottern, den tvååriga Axianna, tultade runt på golvet.

Johan Georg de la Grange var nu en välutbildad militär med yrkesförbud. Detta gällde inte omsorgen av de indelta soldaternas situation. Reglerna för dessa män var hårda. Om de avled eller var för gamla för att delta i exercisövningarna måste de flytta från soldattorpen. Några soldater hade avlidit under kriget och nu hade deras änkor och barn tvingats att flytta.

Georg de la Grange var ansvarig för Sunnebo husarers skvadron. Området med soldattorp var sort. Det sträckte sig från gränsen till Halland till trakterna söder om Växjö, där han bodde i Åseda. Nu började Johan George rida runt i bygderna för att besöka de indelta soldater som fått komma hem strax efter kapitulationen och också änkorna till de stupade soldaterna. Överallt ställdes han inför samma problem. Vad skulle det bli av soldaterna och deras familjer? Fick de skickas ut i ett nytt krig? Vad innebar det att ha blivit hemskickad som krigsfånge?

Änkorna var utblottade och hade med sina barn blivit hänvisade till fattigstugan. Här saknades ofta mat, kläder och bränsle att värma upp bostaden. De flesta han besökte kunde inte läsa och de hade fått veta vad som hände tack vare söndagarnas kungörelser i kyrkan.

I krigsarkivet finns en skrivelse från major de la Grange riktad till den del av majorexpeditionen som ansvarade för rättsfall. Den är fyra sidor lång och består av två ark. Den första sida är helt läsbar beroende på att det är ganska god kvalité på papperet. Texten på baksidan går med möda att läsa på grund av att första sidan bläck har trängt igenom. Allt annat går inte att läsa på grund av att papperet är mycket dåligt och bläcket flyter ut. Det jag fick ut ger en skrämmande inblick i soldatänkornas fattigdom och utsatthet. Så här fick det inte gå till. Någon borde ta ansvar för de indelta soldaternas levnadsvillkor. Dessa missförhållanden borde vara hela försvarets ansvar och inte lastas över på landsbygdens socknar.

Jag har inte kommit underfund med varför hertig Karl vände sig till Johan Georg de la Grange för att organisera den militära sjukvården i Stockholm. Den som bäst har skildrat denna verksamhet är Årstafrun.

Årstafrun var noga med att följa med allt som hände. Hon läste regelbundet tidningar och var en stor beundrare av kejsar Napoleon. Lördagen den 5 mars år 1808 fick hon av besökare veta att ryssarna som fiender tågat in i Finland. Tre dagar senare kom en bulletin om att ryssarna tågat in i Finland och att svenska hade tvingats att retirera. Det märktes genast i Stockholm att landet var indraget i krig. Livsmedelspriserna steg genast.

Årstafrun höll reda på utskrivningarna till Lantvärnet och fick av olika besökare information om allt som hände i Finland. I dagboken förfasade hon sig över alla som hade stupat. Onsdagen den 21 september läste hon i tidningen att svenskarna i ett slag förlorat 800 man men retirerat i god ordning. Detta var en vecka efter laget i Oravais.

I november skildrade Årstafrun i sin dagbok livet i Liljeholmens värdshus, som nu hade blivit ett sjukhus för sårade och sjuka soldater. Stanken var outhärdlig och de sjuka låg på halm direkt på golvet. Allt var smutsigt och det låg avföring på golvet. Några dagar senare kom ett bud från ansvarig för sjukvården major de la Grange med en begäran att få ordna en begravningsplats i Årsta hage för de son hade avlidit. Ersättning skulle utgå, men den skulle överlämnas till Brännkyrka sockens fattigkassa.

Det framgår senare i dagboken att Årstafrun visste vem major de la Grange var. Hon skildrade aldrig hans utseende och vi får inte vet hur han under denna kaotiska tid såg ut. Majoren hade det bekymmersamt som sjukvårdsansvarig. Vem skulle bekosta vården av de döende soldaterna? Det saknades en ordentlig organisation från kungens sida av detta krig. Johan Georg de la Grange sökte sig nu till de grupper av officerare och ämbetsmän, som önskade avsätta kungen. Revolution eller inte?

Att ansvara för sjukvården innebar kontakt med både officerare och manskap. Missnöjet med kungens sätt att sköta kriget diskuterade i några hemliga sällskap. Kritiken tog fart i början mars år 1809 när generalmajor Carl Johan Adlercreutz kom till Stockholm. Han hyllades som krigshjälte eftersom han framgångsrikt i krigets början hade vunnit flera fältslag. I sällskapen fördrog många att bortse från att han hade varit förloraren i slaget vid Oravais den 14 september 1808.

Adlervreutz

Carl Johan Adlercreutz original av Carl Fredrik af Breda kopia av Carl Wilhelm Nordgren Nationalmuseum

Kriget gick sämre för var dag som gick. När Gustav IV Adolf beslöt sig för att själv ta kommandot över den södra armén ansåg flera grupper att situationen var ohållbar. Tidigt på morgonen måndagen den 13 mars tågade Carl Johan Adlercreutz och sex andra in i slottet och häktade kungen. Han greps och sattes i husarrest.

Några timmar senare nådde denna nyhet Årsta. Hon konstaterade att slottets portar var stängda. Västra armén under ledning av Georg Adlersparre hade nu kommit till Västerås. Mjölkbudet, som farit in till sta´n, hade efter det att hon sålt mjölken svårt att komma hem på grund av trängseln på gatorna.

Johan Georg de la Grange var med och fängslade kungen. När allt var över insåg gruppen att både marskalk Bernadotte, som förde befälet över de franska trupperna i Tyskland, och kejsar Napoleon borde underrättas om vad som hade hänt och att hertig Karl var ställföreträdande regent. Johan Georg de la Grange kunde inte användes i ett eventuellt kommande krig. Han utsågs nu att personligen söka upp både marskalken och kejsaren. Detta blev Georg de la Grange första och enda diplomatiska uppdrag.